Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

OCHORENIA PLEURY

Anatómia pleury

Pleura je serózna blana, ktorá pokrýva:
  • vnútorný povrch hrudníkovej dutiny s rebrami (pleura costalis), priestor nad prvým rebrom (cupula pleurae), bránicu (pleura diafragmatica) a mediastínum (pleura mediastinalis) = pohrudnica, parietálna pleura
  • povrch pľúc a pľúcny hilus = popľúcnica, viscerálna pleura.   
     Obe pleury ohraničujú štrbinovitý pleurálny priestor, pravú a ľavú pleurálnu dutinu. Parietálna pleura prechádza do mediastinálneho úseku viscerálnej pleury v ligamentum pulmonale. Jednotlivé časti parietálnej pleury sa stretávajú v ostrých záhyboch (recessus alebo sinus). V pleurálnej dutine je negatívny tlak  5cm H2O (pri kľudovom dýchaní sa tlak pohybuje medzi - 15 a 0 cm H2O).