Ošetrovateľské postupyv chirurgii



ZOSTAVOVATELIA


Mgr. Edita Hlinková, PhD.
PhDr. Jana Nemcová, PhD.


AUTORSKÝ KOLEKTÍV


Mgr. Mária Balková

PhDr. Jana Cuperová, PhD.
MUDr. Anton Dzian, PhD.
Mgr. Edita Hlinková, PhD.
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD.
Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Mgr. Michaela Miertová, PhD.
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
MUDr. Marek Smolár, PhD.
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.


Grafické a technické spracovanie

Ing. Katarína Korenčiaková
Milan Šulov
Mgr. Ivana Švrková


Recenzenti

Prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.
PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.