Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

OCHORENIA HRUDNEJ STENY

Anatómia hrudnej steny

     Hrudník je ohraničený hornou hrudnou apertúrou (topografický vstup do hrudníka), kostnými štruktúrami  -  hrudnými stavcami, rebrami, hrudnou kosť, kaudálne dolnou hrudnou apretúrou, ktorú tvorí bránica. Hrudník je rozdelený na pravú a ľavú pleurálnu dutinu, medzi mini sa nachádza mediastínum. Pre orientáciu sú na hrudníku dôležité línie: predná stredová čiara - prechádzajúca stredom sterna, parasternálna čiara – okrajom sterna, medioklavikulárna čiara – prechádza stredom kľúčnej kosti, predná stredná a zadná axilárna čiara ohraničujú axilu, skapulárna čiara prechádza dolným uhlom lopatky, paravertebrálna čiara okrajom priečnych výbežkov stavcov a zadná stredová čiara spája tŕňovité výbežky stavcov.
     Anatomicky hrudná stena pozostáva z troch vrstiev – povrchová, stredná a hlboká. Povrchovú vrstvu tvorí koža, podkožie, artérie, vény a lymfatické cievy hrudnej steny. Stredná vrstva hrudnej steny je tvorená svalovými skupinami:
  • predná skupina svalov: m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
  • laterálna skupina: m. serratus anterior,
  • zadná skupina svalov: m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. ileocostalis, m. longissimus dorsi, m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. subscapularis, mm. teres major et minor, m. deltoideus, m. elevator scapulae, mm. Rhomboidei.
Hlbokú vrstvu hrudnej steny tvoria kostené štruktúry, medzirebrové svaly, artérie, vény, nervy, lymfatické cievy a fascia endotoracica (pokrýva vnútorný povrch hrudníka a na ňu nasadá parietálna pleura). Hrudníkovú chrbticu tvorí dvanásť hrudníkových stavcov. Ďalšou kostenou štruktúrou tvoriacou hrudný kôš je dvanásť párov rebier. Prvých sedem párov sú pravé rebrá, nakoľko sú chrupavkami priamo skĺbené s hrudnou kosťou. Ôsmy, deviaty a desiaty pár rebier sú nepravé, keďže sa navzájom spájajú chrupavkami a spoluvytvárajú rebrový oblúk, pričom sa na sternum neupínajú. Jedenásty a dvanásty pár rebier sú voľné, sú spojené iba s príslušnými stavcami. Hrudnú kosť- sternum, tvorí manubrium, corpus a processus xiphoideus. Súčasťou hlbokej vrstvy hrudnej steny je skupina medzirebrových svalov -   mm. intercostales interni, externi et intermedii. Po dolnom okraji rebra prebieha nervovocievny medzirebrový zväzok – arteria, vena a nervus inercostalis. Po chrupavkách rebier paralelne so sternom v hrudnej dutine prebiehajú a. a v. thoracica interna.

Ochorenia hrudnej steny