Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

CHYLOTORAX

Charakteristika a etiopatogenéza

     Je prítomnosť chýlu, a tiež lymfy v pleurálnej dutine. Chýlus má belavý opaleskujúci vzhľad, pochádza z ductuc thoracicus. Ductus je hlavná lymfatická cieva, ktorá vychádza z cysterna chyli. Po prechode cez bránicu v hiatus aorticus pokračuje po prednej ploche hrudníkových stavcov za pažerákom, následne ide medzi aortou a v. azygos, zozadu križuje aortálny oblúk doľava a pokračuje na krk nad klavikulu, kde sa vlieva do ľavého sútoku v. subklavia a v. jugularis.
Podľa príčiny možno chylotorax deliť na:  
  • iatrogénny – objavuje sa 2 - 10 dní v súvislosti s operáciou hrudníka alebo aj krku,
  • traumatický – vzniká pri tupom alebo penetrujúcom poranení krku a hrudníka,
  • netraumatický – najčastejšie v dôsledku nádorovej infiltrácie ductus thoracicus, môže tiež komplikovať niektoré zápalové ochorenia (tuberkulóza, mediastinitída), veľmi vzácny býva vrodený.
Klinický nález

     Príznaky pri nahromadení chýlu v pleurálnej dutine vyplývajú z útlaku mediastína a pľúc. Väčšinou ide o pomaly sa zhoršujúcu dýchavičnosť, akútny priebeh chylotoraxu je vzácny. Symptómy po drenáži ustúpia, pričom pre chýlus je charakteristické rýchle dopĺňanie a následne jeho veľkoobjemové straty cez drén. To má za následok pridružené metabolické a imunologické komplikácie, únavu, váhový pokles, dehydratáciu, hypoproteinémiu, hypolipidémiu, pokles lymfocytov.  Vzhľadom k anatomicky dlhšiemu priebehu ductus thoracicus vpravo je častejší výskyt chylotoraxu vpravo.

Vyšetrovacie metódy

     Vo vyšetreniach postupujeme ako pri pleurálnom výpotku. Na možný chylotorax upozorní punkcia belavého obsahu, v ktorom sa biochemicky potvrdia hodnoty triacylglycerolov nad 1,1 g/l a hodnoty cholesterolu vo výpotku vyššie ako v plazme. Pri netraumatickom type chylotoraxu je potrebné pátranie po príčine, vrátane CT vyšetrenia.

Liečba

     Liečba chylotoraxu môže byť konzervatívna a operačná. Konzervatívne postupy spočívajú v drenáži hrudníka, nutnosti obmedziť perorálny príjem potravy iba na čaj a vodu, nevyhnutná je totálna parenterálna intravenózna výživa. Akákoľvek strava stimuluje produkciu chýlu, udržiavanie fistuly v dukte, a tým pokračujúce straty z drénu. Pokiaľ nie je úspešná konzervatívna liečba, je potrebné operačné riešenie. Vo väčšine prípadov sa realizuje podväz ductus thoracicus nad bránicou sprava medzi pažerákom, v. azygos  a aortou. Operovať možno torakotomicky aj videotorakoskopicky. K vizualizácii ductu môžno použiť podanie smotany alebo olivového oleja do nazogastrickej sondy pred operáciou, čím sa duktus belavo zvýrazni, prípadne sa ukáže únik chýlu. Pokiaľ sa ductus nezobrazí, je potrebné hrubo ligatúrami opichnúť tukové tkanivo v priestore jeho pravdepodobného anatomického priebehu.