Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka


 Anton Dzian

     Náplňou samostatného chirurgického odboru hrudníkovej chirurgie je spektrum chirurgických výkonov zameraných na diagnostiku a terapiu ochorení hrudnej steny, pľúc, pleury, veľkých dýchacích ciest, ochorení mediastína, bránice, pažeráka a perikardu. Vo všeobecnosti možno tieto ochorenia deliť na vrodené a získané, z iného hľadiska na zápalové, nádorové a funkčné. Do spektra odbornosti hrudníkového chirurga patrí tiež komplexná traumatológia hrudníka a v špecializovaných zariadeniach transplantácie pľúc.  Diagnostika a liečba pacienta s ochorením hrudníka je multidisciplinárna, s hrudníkovým chirurgom spolupracujú odborníci z odboru pneumológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, rádiodiagnostiky, onkológie a patológie.
 
     Predkladané učebné texty z hrudníkovej chirurgie pre študentov ošetrovateľstva, ale aj pre študentov všeobecného lekárstva majú byť teoretickým podkladom k pochopeniu základných ochorení hrudníka a základných princípov ich liečby. Nebolo účelom napísať úplne komplexnú hrudníkovú chirurgiu, ale predstaviť ochorenia a problémy, s ktorými sa najčastejšie v hrudníku stretávame. Prvé kapitoly prinášajú pre úplnosť potrebné, ale stručné informácie k základným diagnostickým a predoperačným vyšetreniam, perioperačnej starostlivosti, k špecifikám anestézie v hrudníkovej chirurgii, k chirurgickým diagnostickým metódam a operačným prístupom do hrudníka. Jednotlivé podkapitoly zaoberajúce sa ochoreniami hrudníka sú členené podľa anatomického hľadiska, ktoré je didakticky jednoduchšie a prehľadnejšie. Na úvod každej kapitoly sú uvedené stručné anatomické poznámky, nasledované poznatkami o patogenéze najčastejších ochorení, príznakoch, vyšetrovacích a diagnostických metódach a základných princípoch liečby. Náplňou ďalších podkapitol sú ochorenia hrudnej steny, ochorenia pleury, ochorenia pľúc, ochorenia mediastína, ochorenia trachey a bránice. Predposledná kapitola sa venuje základom traumatológie hrudníka. Záverečná kapitola obsahuje niekoľko základných poznámok k transplantácii pľúc.