Ošetrovateľské postupyv chirurgii


Riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 050UK - 4/2013


UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Vedúci projektu: Mgr. Edita Hlinková, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva
hlinkova@jfmed.uniba.sk

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jana Nemcová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva
nemcova@jfmed.uniba.sk

Spoluriešitelia

Mgr. Mária Balková
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
sestra JIS Chirurgickej kliniky a transplantačného centra
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
maria.balkova@jfmed.uniba.sk

Ing. Miloslav Čutka
vedúci pracoviska a technický správca IIKS JLF UK,
správca fakultných serverov a systémový integrátor, člen videokonferenčného tímu
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav informačných technológii
cutka@jfmed.uniba.sk

MUDr. Anton Dzian, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
primár oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika hrudníkovej chirurgie
anton.dzian@gmail.com

MUDr. Edward Huľo, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
vedúci lekár ošetrovacej jednotky
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
edward1@post.cz

MUDr. Ján Janík, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
zástupca prednostu pre LPS UNM
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
janik@unm.sk

Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD.
doktorand v dennej forme štúdia do vykonania dizertačnej skúšky
sestra so špecializáciou v Intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti a so špecializáciou
v Ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
jezova.lubomira@gmail.com

MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
prednosta kliniky
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Neurochirurgická klinika
kolarovszki@jfmed.uniba.sk

Mgr. Michaela Miertová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva
miertova@jfmed.uniba.sk

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
vedúci lekár JIS
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
tonom@pobox.sk

MUDr. Marek Smolár, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
smoly2002@post.sk

MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
strelka@seznam.cz


Spolupracujúce pracoviská

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
jmesarosova@ukf.sk


Zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
gvorosova@ukf.sk

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: PhDr. Jana Cuperová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
j.cuperova@gmail.com

Zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska: MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
prednosta Chirurgickej kliniky
Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
FNsP J.A. Reimana v Prešove  
mytnik@fnsppresov.sk


Ďalšia spolupráca

MUDr. Ivana Daňová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
sekundárny lekár
Univerzitná nemocnica Martin, Chirurgická klinika a transplantačné centrum
chir@jfmed.uniba.sk

Ing. Katarína Korenčiaková
špecialistka pre e-learning, správca portálu MEFANET
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Ústav informačných technológii
korenciakova@jfmed.uniba.sk

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Ústav ošetrovateľstva
lepiesova@jfmed.uniba.sk

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Ústav ošetrovateľstva
ovsonkova@jfmed.uniba.sk

MUDr. Igor Šinák, PhD.
primár oddelenia
Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie cievnej chirurgie
sinak@unm.sk

Mgr. Ivana Švrková
riaditeľka Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Akademická knižnica a audiovizuálneho stredisko
svrkova@jfmed.uniba.sk

Milan Šulov
Audiovizuálne stredisko
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Akademická knižnica a audiovizuálneho stredisko
sulov@jfmed.uniba.sk