Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

HEMOTORAX

Charakteristika a etiopatogenéza

Hemotorax označuje prítomnosť krvi v pleurálnej dutine. Hemotorax môže byť:
  • traumatický – vzniká najčastejšie pri penetrujúcej alebo tupej traume hrudníka,
  • iatrogénny – ako následok zdravotníckeho inštrumentálneho výkonu (punkcia hrudníka, drenáž hrudníka, punkcia centrálnej žily), ,patrí sem tiež hemotorax pooperačný, ako komplikácia po torakochirurgických operáciách
  • spontánny – príčinou môžu byť ochorenia pleury (niekedy vzniká pri spontánnom pneumotoraxe, pri malígnom postihnutí pleury), ochorenia pľúc (najčastejšie malignity, turerkulóza), poruchy hemokoagulácie (hemofília, podávanie warfarínu, trombocytopénia), ruptúra aneuryzmy hrudníkovej aorty, zriedka môže byť komplikáciou ochorení brucha (nekrotizujúca pankreatitída).
Podľa množstva krvi v pleurálnom priestore môže byť hemotorax : malý – do 500ml, stredný do 1500 ml a veľký nad 1500ml.

Klinický nález

     Klinický nález záleží od rýchlosti krvácania, veľkosti hemotoraxu, prípadne príznakov ochorení ktoré hemotorax spôsobili. Pri masívnom krvácaní dominujú všeobecné zmámky krvácania a hemoragického šoku. Pri hemotoraxoch do 300 ml môžu byť pacienti asymptomatickí, s malým zatienením kostofrenického uhla na RTG snímke hrudníka. Pri väčších hemotoraxoch sú pacienti dýchaviční, môžu mať tlaky a bolesti na hrudníku.  

Vyšetrovacie metódy

     Základom sú anamnestické údaje a klinické vyšetrenie. Na RTG hrudníka je nález ako pri pleurálnom výpotku, pri traume a diagnostických nejasnostiach je nutné CT vyšetrenie (obr. 22). O charaktere výpotku sa presvedčíme probatórnou pleurálnou punkciou. Nevyhnutné je klinické sledovanie a monitorovanie pacientov (krvný tlak, pulz), opakované RTG kontroly hrudníka a sledovanie krvného obrazu.


Obr. 22  Poúrazový hemotorax s presunom mediastína pri sériovej fraktúre rebier vľavo
 (Zdroj: archív autora) 


Liečba

     Bazálnou liečbou hemotoraxu je drenáž hrudníka, pri ktorej evakuujeme krv a zároveň sledujeme  ďalšie straty do hrudníkového drénu. Nevyhnutné je opakovane sledovať nález na RTG hrudníka (pokiaľ hrudníkový drén prestal odvádzať a na RTG je progresia zatienenia je pravdepodobne drén upchatý krvným koagulom).
     Ak krvácanie pokračuje je nutné operačné riešenie. Indikácie k operácii sú nasledovné: jednorázová strata krvi 1500 ml alebo   pokračujúce straty po 300 ml počas troch hodín. Vo väčšine prípadov cez torakotómiu ošetríme zdroj krvácania s cieľom šetriť pľúcny parenchým (opich, prešitie, elektrokoagulácia), niekedy si situácia vyžaduje anatomickú pľúcnu resekciu. Pri stabilizovaných pacientoch je vhodná šetrná videotorakoskopická revízia, ošetrenie zdroju krvácania, evaukácia koagúl a cielená drenáž (video 7).

Video 7  Videotorakoskopické ošetrenie hemotoraxu (Zdroj: archív autora )