Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

ZÁPALOVÉ OCHORENIA HRUDNEJ STENY

Charakteristika a etiopatogenéza

Zápalom môžu byť postihnuté všetky vrstvy hrudnej steny:
  • koža, podkožie, svaly – furunculus, karbunkul, hydrosadenitis axillaris, flegmóna, absces, gangréna hrudnej steny, infekcie a abscesy v torakotomických operačných ranách, v miestach inzercie drénov.
  • sternum a rebrá – dehiscencia a osteomyelitída sterna po sternotómii, osteomyelitída rebra (zriedka po torakotómii).
Medzi patogény spôsobujúce infekciu hrudnej steny patria stafylokoky, streptokoky, E.coli, pseudomonády, častokrát sú to nozokomiálne kmene. Niekedy ide o nešpecifickú infekciu ako tuberkulóza a aktinomykóza. Ohrození sú oslabení a imunokompromitovaní pacienti. Veľmi často ide o pooperačnú komplikáciu po torakotómii a sternotómii. Veľkým problémom a komplikáciou je prípadné šírenie infekcie z hrudnej steny do pleurálnej dutiny alebo do mediastína.

Klinický nález

     Infekcia hrudnej steny sa prejavuje celkovými príznakmi zápalu, teplotami, lokálnym nálezom začervenania (flegmóny), bolestivosti, opuchu, prípadne fluktuácie v mieste hmatnej rezistencie. Pri hlbokých zápaloch môžu byť lokálne príznaky nevýznamné, dominujú celkové príznaky.

Vyšetrovacie metódy

     Diagnostika je založená na klinickom náleze a na zobrazovacích vyšetreniach, najmä ultrasonografii a CT vyšetrení. V laboratórnych vyšetreniach sledujeme zápalové parametre.

Liečba

     Liečba je takmer vždy chirurgická, v prípade karbunkulu, furunkulu, abscesov sa realizuje incízia a evakuácia hnisu, drenáž. Pri anaeróbnych infekciách je nevyhnutná dokonalá excízia nekrotického tkaniva. Cielená antibiotická liečba pomáha v zvládnutí infekcie, pričom je dôležité antibiotiká upravovať podľa citlivosti (počas liečby pravidelne odoberať stery z rany na kultiváciu a citlivosť). Pri osteomyelitíde sterna po sternotómii býva liečba zložitejšia, spočíva v odstránení nekrotického kostného tkaniva, preplachovej drenáži, alebo je výhodné použiť vákuovú terapiu (VAC vacuum closed therapy). Po vyčistení defektu je často potrebná rekonštrukcia defektu svalovou plastikou.