Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

NÁDORY PĽÚC

     Nádory pľúc môžu vychádzať z akýchkoľvek pľúcnych štruktúr a podľa histolologickej povahy môžu mat benígny alebo malígny charakter. Benígne nádory postihujúce pľúca sú hamartómy, bronchiálne adenómy, fibrómy, lipómy, chondrómy, hemangiómy, leiomyómy, teratómy. Najčastejšie sa vyskytujúci benígny tumor je hamartóm. Ide o asymptomatický,  dobre ohraničený, najčastejšie  periférny tumor. Hamartóm pozostáva s chrupavčitých častí spojených s fibróznym, tukovým tkanivom. Najčastejšie sa odhalí náhodne na RTG hrudníka. Na RTG a CT má ohraničený okrúhly tvar (obr. 23). Definitívnu diagnózu je možné určiť iba histologickým vyšetrením, najčastejšie po operačnom riešení. Indikuje sa enukleácia alebo klinovitá resekcia tumoru.

 

Obr. 23 CT nález dobre ohraničeného tumoru v hornom laloku vľavo, išlo o hamartóm

     Malígne nádorové ochorenie s vysokou incidenciou a jednou z najväčších mortalít medzi zhubnými nádorovými ochoreniami predstavuje karcinóm pľúc.