Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia pažeráka

NEUROMUSKULÁRNE PORUCHY PAŽERÁKA


Divertikuly (výchlipky) pažeráka

    Divertikuly pažeráka sú väčšinou výsledkom primárnej motorickej poruchy pažeráka alebo abnormality HPZ alebo DPZ. Divertikuly sú klasifikované na základe ich lokalizácie. Tri najčastejšie miesta výskytu sú faryngoezofageálne (Zenkerov divertikul), parabronchiálne (stredný ezofageálny divertikul) a epifrenicky (supradiafragmatický divertikul).
    Divertikuly poznáme pravé alebo tiež nazývané trakčné a nepravé, nazývané tiež pulzné. Pravé divertikuly obsahujú všetky vrstvy steny pažeráka, vrátane mukózy, submukózy a muscularis propria. Nepravé divertikuly pozostávajú len z mukózy a submukózy. Takzvané pulzné divertikuly vznikajú zvýšeným intraluminálnym tlakom vyplývajúcim z porúch motility pažeráka. Zvýšený intraluminálny tlak spôsobuje herniáciu mukózy a submukózy cez svalovú vrstvu pažeráka. Pulzné divertikuly sú teda nepravé divertikuly. Medzi nepravé pulzné divertikuly patria Zenkerov a epifrenický divertikul. Trakčné divertikuly, tiež nazývané pravé divertikuly, sú výsledkom zápalových zmien mediastinálnych uzlín, ktoré adherujú k pažeráku a v priebehu procesu hojenia dochádza k ich kontrakcii a ťahu (trakcii) pažeráka. Časom stena pažeráka herniuje a vytvára vak, ktorý formuje divertikul.

Motorické poruchy pažeráka

    Motorické poruchy pažeráka zahŕňajú všetky dysfunkcie pažeráka od hypomotility po hypermotilitu a stavy medzi nimi. Motorické poruchy pažeráka sú primárne a sekundárne. Väčšina porúch motility pažeráka spadá medzi jednu z piatich primárnych motorických porúch: achalázia, difúzny pažerákový spazmus (diffuse esophageal spasm – DES), luskáčikovitý pažerák, hypertenzný DPZ a neefektívna pažeráková motilita (ineffective esophageal motility – IEM). Sekundárne motorické poruchy pažeráka sú výsledkom progresie iných ochorení a vedú k nešpecifickým poruchám pažerákovej motility. Aj keď sú základné patológie rozdielne, symptómy primárnych a sekundárnych porúch motility sú podobné. Preto je potrebná dôsledná diagnostika, ktorá zabezpečí adekvátny liečebný plán.