Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia pažeráka

MENEJ ČASTÉ MALÍGNE NÁDORY PAŽERÁKA

     Najčastejšími malígnymi nádormi pažeráka sú spinocelulárny karcinóm a adenokarcinóm, ktoré spolu tvoria 98 % všetkých malígnych nádorov pažeráka. Ostatné 2 % tvoria neobvyklé nádory, ktoré môžu vznikať z rôznych vrstiev a štruktúr pažeráka (mukóza, submukóza, muscularis propria, adventícia). Najčastejšie z nich sú neuroendokrinné nádory, karcinosakrómy, melanómy a sarkómy. Tieto nádory sa šíria pozdĺžne v pažeráku, cez jeho stenu do okolia, lymfatickými cestami do regionálnych a vzdialených lymfatických uzlín a hematogénne.
     Medzi symptómy patrí dysfágia a strata hmotnosti. Diagnostika spočíva v kontrastnom ezofagograme a endoskopii. Nálezom je nádorová masu, ktorá spôsobuje obštrukciu pažeráka. Liečba je chirurgická v kombinácii s adjuvantnou chemoterapiou. V určitých prípadoch je možná aj endoskopická resekcia s adjuvantnou chemoterapiou.