Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia pažeráka

Edward  Huľo

     Predkladaná kapitola poskytuje študentovi najnovšie poznatky z oblasti benígnych a malígnych ochorení pažeráka, vrátane poranení (poleptanie, perforácia). Východiskovými vedomosťami je poznanie anatómie, fyziológie pažeráka a klinickej propedeutiky (fyzikálne vyšetrenie a zobrazovacie metódy). V úvode sú opísané neuromuskulárne poruchy pažeráka – divertikuly (faryngoezofageálne, v oblasti hrudného pažeráka, epifrenické) a motorické poruchy pažeráka (achalázia, difúzny pažerákový spazmus – diffuse esophageal spasm – DES, luskáčikovitý pažerák, hypertenzný dolný pažerákový zvierač, neefektívna pažeráková motilita – ineffective esophageal motility – IEM, nešpecifické motorické poruchy). Autor sa venuje metaplastickej transformácii pažeráka (Barrettov pažerák), pažerákovým prstencom, slučkám a blanám, získaným tracheoezofageálnym fistulám. Študent sa zoznamuje s benígnymi nádormi pažeráka (leiomyóm, pažerákové cysty, fibrovaskulárne polypy) a karcinómom pažeráka, ako aj s menej častými malígnymi nádormi (neuroendokrinné nádory, karcinosakrómy, melanómy a sarkómy).
     Osvojením medicínskych východísk bude študent preukazovať teoretické vedomosti nevyhnutné k poskytovaniu perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s benígnym a malígnym ochorením pažeráka, ale aj v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti pri poranení pažeráka.