Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

KRVÁCANIE Z DOLNÉHO TRÁVIACEHO TRAKTU

     Krvácanie z tráviaceho traktu všeobecne rozdeľujeme na krvácanie z horného tráviaceho traktu, a to od ezofágu po duodenojejunálny prechod (ligamentum Treitzi) a krvácanie z dolného tráviaceho traktu, od duodenojejunálneho prechodu (od ligamentum Treitzi) až po análny otvor, a na krvácanie akútne a chronické. Ročná incidencia akútneho krvácania z dolného úseku GIT-u je 20 až 27 prípadov na 100 000 obyvateľov dospelej populácie, čo je signifikantne nižšie ako krvácanie z horného úseku GIT-u (100 – 200 na 100 000 obyvateľov dospelej populácie). Incidencia sa za posledných 60 rokov zvýšila viac ako 200-krát, čo pravdepodobne odráža zvyšujúcu sa incidenciu divertikulózy, angiodysplázie a nádorových ochorení u staršej populácie. V porovnaní s krvácaním z horného úseku GIT-u je naliehavosť a závažnosť krvácania z dolného úseku odlišná. Pacienti s krvácaním z dolného úseku tráviaceho traktu menej často prichádzajú za lekárom so známkami hemodynamickej nestability (napr. šok 19 % verzus 35 %, nutnosť transfúzie krvi 36 % verzus 64 %, anémia 61 % verzus 84 %). Krvácanie z dolnej časti GIT-u je vo viac ako 70 % mierne alebo chronické. Chronické krvácanie môže byť okultné, detekovateľné  len pomocou chemických testov alebo môže byť viditeľné ako intermitentná meléna alebo mierna hematochéza.