Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

DIAGNOSTICKÉ POSTUPY U PACIENTA S NÁHLOU PRÍHODOU BRUŠNOU

     Vyšetrenie pacienta s podozrením na NPB by malo byť urobené bezodkladne, a má byť vedené systematicky, aby nedošlo k vynechaniu žiadnej jeho časti alebo dôležitého anamnestického údaja. Včasná diagnóza je predpokladom pre skorú adekvátnu liečbu, a tým zlepšenie prognózy pacienta.

Skladá sa z:
Akútne bolestivé syndrómy

Akútny bolestivý syndróm v nadbrušku
 • Akútna apendicitída – bolesť sa postupne presúva z nadbruška alebo oblasti pupka do pravého podbruška. Ak je apendix uložený subhepatálne, bolesť nemigruje, a preto je možná zámena s akútnou cholecystitídou, podozrenie treba mať aj u mladých osôb (zápal žlčníka je u nich zriedkavý).
 • Akútna cholecystitída – začína často ako biliárna kolika, postihnuté bývajú osoby stredného veku po diétnej chybe. Bolesti sú lokalizované spravidla pod pravým rebrovým oblúkom a propagujú sa doprava dozadu.
 • Perforácia duodenálneho alebo žalúdočného vredu – predchádza jej obyčajne anamnéza vredovej choroby gastroduodena. U 1/5 chorých je však perforácia prvým prejavom choroby, prichádza ako náhla prudká bolesť s doskovitým bruchom (défense musculaire). Na RTG hrudníka a brucha v stoji pozorujeme pneumoperitoneum (voľný vzduch pod bránicou).
 • Vysoký ileus – pozorujeme pri prekážke pasáže do žalúdka alebo do duodena. Máva búrlivý priebeh, mohutné vracanie, vyklenutie v žalúdočnej oblasti. 
 • Akútna pankreatitída – šokujúca krutá bolesť s propagáciou doľava, často po diétnej chybe u osoby s anamnestickým údajom o žlčových kameňoch alebo v kombinácii s alkoholom. Častá býva alterácia celkového stavu.
 • Mimobrušné ochorenia so symptomatológiou bolesti v nadbrušku – infarkt myokardu, pleuritída, bazálna pneumónia. Vždy je potrebné vyšetriť srdce a pľúca.
Akútny bolestivý syndróm pravého podbruška
 • Akútna apendicitída najčastejšie.
 • Akútna adnexitída – často nadväzuje na menštruáciu, chýba vracanie a chuť do jedla. Vyšetrenie per rectum nám pomôže diagnostikovať prípadný zápalový tumor adnex, bolestivý pohyb čapíkom. Často býva u žien so zavedeným intrauterinným telieskom, ktoré môže byť príčinou i ďalších komplikácií.
 • Mezenteriálna lymfadenitída u detí a mladistvých často prebieha pararelne s infekčným ochorením. Pri akýchkoľvek diagnostických rozpakoch však treba indikovať operáciu.
 • Mimomaternicové tehotenstvo – v anamnéze je absencia 1 – 2 menštruácií, niekedy nepatrné krvácanie, event. hnedý výtok z pošvy. Rýchly, dramatický priebeh so známkami prudkého vnútorného krvácania, šoku. Pri podozrení ihneď na operačný sál,  pri oneskorení môže dôjsť k ohrozeniu života.
 • Akútna cholecystitída – pri zablokovanom cystiku obrovský žlčník môže dosahovať až do podbrušia (najskôr pri ptóze orgánov u starých pacientov) alebo zápalový výpotok stečie do podbruška popri vzostupnom tračníku.
 • Pravostranná renálna kolika – bolesť sa šíri z lumbálnej oblasti ventromediálne do triesla až do testis, mediálnej strany stehna, bývajú ťažkosti pri močení a pozitívny nález v moči.
 • Pravostranná pyelonefritída – teplota, triaška, pyúria, bolestivý tapottement.
 • Perforácia vredu gastroduodena – žalúdočný obsah steká pozdĺž radixu mezentéria do pravého podbruška. Chorý je indikovaný na operáciu ako akútna apendicitída a až operačný nález ukáže skutočnú príčinu ťažkostí.
 • Karcinóm céka a vzostupného tračníka – s obštrukciou čreva a distenziou céka pri domykavej Bauhinskej chlopni.
 • Morbus Crohn – obvykle sa spája s hnačkami, teplotami, ale pri izolovanom postihnutí terminálneho ilea môže simulovať skutočnú apendicitídu.
Akútny bolestivý syndróm ľavého podbruška
 • Ľavostranná renálna kolika najčastejšou príčinou.
 • Ileus pri karcinóme sigmy – v anamnéze sú obvykle poruchy vyprázdňovania a striedanie zápchy a hnačiek, enterorágia.
 • Ľavostranná appendicitída – pri „situs viscerum inversus“, pri dlhom apendixe, ktorého zapálený koniec dosahuje až do ľavého podbruška.
 • Divertikulitída sigmy – pripomína ľavostrannú appendicitídu, bolesti často kolikovité (spazmy hrubého čreva), v stolici krv a hlien.
 • Ľavostranná adnexitída.
 • Ľavostranná extrauterinná gravidita.
 • Colitis ulcerosa – hnačky s krvou a hlienom.
     Napriek uvedeným diagnostickým možnostiam a postupom dochádza už v teréne ku niektorým chybám v diagnostike NPB.

Najčastejšie diagnostické chyby v teréne:
 1. Podozrenie na NPB nie je vyšetrené prednostne.
 2. Nevenuje sa dostatočná pozornosť anamnéze a klinickému vyšetreniu.
 3. Nezaistí sa kontrolné alebo trvalé sledovanie pacienta s brušnou symptomatológiou (menlivosť príznakov), u pacientov s nejasným nálezom na bruchu musíme zaistiť sledovanie.
 4. Pacientovi sa ešte pred chirurgickým vyšetrením podajú analgetiká, ATB, per os tekutiny alebo strava.
 5. Pacient nie je pri podozrení na NPB doporučený na chirurgické vyšetrenie.
 6. Pacient nie je posudzovaný individuálne (deti, tehotné ženy, starí ľudia).
 7. Hľadajú sa len klasické príznaky NPB, ktoré niekedy môžu chýbať.