Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

KLINICKÉ PREJAVY KRVÁCANIA DO DOLNÉHO TRÁVIACEHO TRAKTU

Akútne krvácanie

     Typickým prejavom akútneho krvácania z dolnej časti GIT-u je prítomnosť krvi v niektorej forme v stolici:
  • meléna - čierna, dechtovitá stolica s odporným zápachom je najčastejšie príznakom krvácania z hornej časti GIT-u, ale častým zdrojom je aj tenké črevo a pri výrazne spomalenej pasáži môže ísť aj o pravú polovicu kolon. Čierne sfarbenie vzniká vplyvom pôsobenia bakteriálnej flóry. Prejavy melény môžu vzniknúť už pri úniku 100 ml krvi do tráviaceho traktu. V praxi delíme melénu ešte na dve podskupiny:
    • čerstvá meléna – riedka čierna kolomažovitá stolica, ktorá je najpravdepodobnejšie prejavom stavu po aktívnom čerstvom krvácaní alebo práve prebiehajúceho aktívneho pokračujúceho krvácania,
    • stará alebo vyprázdňovacia meléna – čierna suchá kolomažovitá stolica je najpravdepodobnejšie prejavom zastaveného krvácania, stavom vyprázdňovania sa črevného traktu,
  • enterorágia/hematochéza – peranálny odchod čerstvej červenej krvi, je to príznak krvácania najčastejšie z hrubého čreva alebo z konečníka. Zriedkavo môže byť prítomná aj pri krvácaní z tenkého čreva a pri veľmi urýchlenej pasáži aj pri masívnom krvácaní v hornom tráviacom trakte  z veľkých kalóznych vredov, pri aortoenterickej fistule alebo dokonca aj pri masívnom krvácaní  z ezofageálnych varixov,
  • hemoragický šok – ide o celkové zmeny organizmu, ktorý reaguje na straty krvi a krvného objemu zmenami pulzu, tlaku krvi, kardiorespiračnými zmenami, poruchami vedomia až možným vznikom bezvedomia.
Chronické krvácanie

     Strata najmä červenej zložky krvi. Krvácanie je spojené s nejasnými príznakmi ako je slabosť, únava, malátnosť, nevýkonnosť, bledosť. Tieto chronické krvné straty sú typické pre zhubné nádorové ochorenia tráviaceho traktu, respektíve u pacientov s chronickým zlyhaním pečene a obličiek, prípadne pri niektorých hematologických ochoreniach. U týchto pacientov ide o občasné chronické krvácanie buď z nádorovej masy alebo z rozsiahleho zápalového ochorenia, kde je sliznica tráviaceho traktu krehká a krvácavá.