Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

DEFINÍCIA A ROZDELENIE NPB

Definícia

     Náhle príhody brušné sú akútne ochorenia brucha, ktoré sú charakterizované náhlym začiatkom, rýchlym priebehom a spravidla si vyžadujú neodkladný operačný výkon. Nezriedka môže ísť aj o akútne zhoršenie chronického ochorenia (napr. chronická vredová choroba, cholecystolitiáza, hernia, divertikulóza a i.).

Rozdelenie náhlych príhod brušných

     Náhle príhody brušné sa podľa príčiny vzniku rozdeľujú na dve veľké skupiny: neúrazové a úrazové.

Neúrazové NPB sa rozdeľujú ďalej na:
  1. zápalové (akútne zápaly orgánov dutiny brušnej bez perforácie, perforačná peritonitída pri perforácii orgánov dutiny brušnej). Tie môžu byť obmedzené na orgán alebo jeho časť (akútna apendicitída, akútna cholecystitída, akútna pankreatitída, akútna divertikulitída a i.), môžu sa propagovať na blízke okolie so vznikom ohraničenej - cirkumskriptnej peritonitídy (akútna apendicitída s periapendikulárnym infiltrátom, akútna cholecystitída s pericholecystitídou, akútna divertikulitída s peridivertikulitídou a i.), alebo môže dôjsť ku vzniku difúznej peritonitídy (perforovaná apendicitída, cholecystitída, divertikulitída, pokročilá pankreatitída, adnexitída a i.).
  2. ileózne - črevná nepriechodnosť (ileus mechanický, paralytický a cievny). Ileus mechanický (strangulačný, obturačný) z mechanického uzáveru čreva (stranguláciou čreva a mezentéria, nádorom vo vnútri čreva alebo v jeho stene, cudzím telesom, napr. žlčový kameň v lumene čreva, útlak čreva zvonka, zrasty). Ileus neurogénny (spastický, paralytický) z poruchy črevnej inervácie, pri peritonitíde.  Ileus cievny - uzáver tepny alebo žily čreva, ktoré vedú k ischemickému poškodeniu až odumretiu steny čreva. 
  3. krvácanie z tráviacej rúry -  môže byť z horného GITu (od dutiny ústnej po duodeno-jejunálny prechod), alebo krvácanie z dolného GITu (od duodeno-jejunálneho prechodu po análny otvor).

Úrazové NPB:
Vyskytujú sa pri otvorených alebo zatvorených poraneniach brucha. Rozdeľujú sa na:
  1. Poranenia tráciacej rúry – keď z tráviacej rúry vyteká do okolia jej obsah. Podľa toho, kde k perforácii došlo, vzniká perforačná peritonitída (zápal pobrušnice z perforácie) alebo retroperitoneálna flegmóna (zápal sa šíri v riedkom väzive retroperitonea).
  2. Poranenia parenchymatóznych orgánov peritonea a retroperitonea – pečeň, slezina, obličky, pankreas. Nastáva krvácanie do dutiny brušnej (hemoperitoneum) alebo krvácanie do retroperitonea, vzniká retroperitoneálny hematóm.
  3. Poranenia závesného aparátu a ciev - mezentérium, mezocolon, veľké cievy (aorta, vena cava, vena portae, arteria a vena mesenterica superior alebo inferior, vzácne iné väčšie cievy.)
  4. Zmiešaná forma – keď je poranená tráviaca rúra aj parenchymatózny orgán peritonea a retroperitonea, alebo mezentérium a veľké cievy.

Úrazové NPB sú náplňou publikácií venovaných úrazovej chirurgii.