Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

ILEÓZNE NÁHLE PRÍHODY BRUŠNÉ

  
   Ileus alebo črevná nepriechodnosť patrí medzi pomerne časté náhle príhody brušné. Na základe etiopatogenézy rozlišujeme niekoľko typov:
  1. Mechanický (obturačný, strangulačný)
  2. Neurogénny (paralytický, spastický, zmiešaný)
  3. Cievny (vzniká na podklade tepnovej embólie, prípadne tepnovej alebo žilovej trombózy).