Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

AKÚTNA DIVERTIKULITÍDA SIGMY

           
     V dôsledku predlženia priemerného veku obyvateľstva pribúda aj pacientov s divertikulózou hrubého čreva. Asi 60 % populácie trpí v dospelosti divertikulárnou chorobou, v staršom veku je to až okolo 80 %.  Len asi u 10 - 25 % osôb sa vyskytujú komplikácie divertikulózy. Divertikulitída je zápalový proces jedného, alebo viacerých divertiklov. Najčastejšie sa vyskytuje v oblasti colon sigmoideum a jedná sa o nepravé divertikly. Zápalový proces v divertikli sa spustí, keď črevný obsah upchá jeho úzky kŕčok. Zapálený môže byť jeden alebo viac divertiklov a zápalový proces sa môže šíriť na stenu čreva a do okolia so vznikom peridivertikulitídy. Pri ďalšom postupovaní zápalového procesu sa môže vytvoriť absces a pri jeho perforácii do voľnej dutiny peritoneálnej vznikne difúzna hnisavá peritonitída. Pri perakútnom priebehu divertikulitídy môže vzniknúť priamo perforácia divertiklu so vznikom sterkorálnej difúznej peritonitidy s ťažkym septickým stavom. Asi u 20 % pacientov dochádza po úspešnej konzervatívnej liečbe ku recidíve divertikulitídy, ktorá nebýva závažnejšia ako prvá ataka a nenesie so sebou vyššie riziko zlyhania opakovanej konzervatívnej liečby alebo komplikácii oproti prvému ataku.

Diagnostika akútnej divertikulitídy sigmy

     Klinický obraz akútnej divertikulitídy sigmy závisí od rozsahu postihnutia divertikla a okolitej črevnej steny. Pri jednoduchej forme sa divertikulitída sigmy manifestuje ako „ľavostranná apendicitída“ bolesťami v ľavom podbrušku. Zo začiatku môžu byť bolesti kolikovité v intervaloch, pri progresii zápalu do okolia sú bolesti trvalé. Prítomná je mierne zvýšená telesná teplota, môže byť nechutenstvo, nauzea, len zriedkavo zvracanie. V dôsledku reflexnej paralýzy postihnutej časti čreva vzniká meteorizmus, zástava vetrov a stolice. Niekedy môžu v dôsledku dráždenia črevnej steny byť prítomne aj hnačky, občas aj s prímesou krvi. V prípade prestupu zápalu do okolia je prítomna výrazná palpačná bolestivosť v ľavom podbrušku niekedy až nad symfýzou, prípadne poklopová bolesť s lokálnym dráždením peritonea. Pri palpácii tiež môžeme hmatať bolestivý zápalový tumor v ľavom podbrušku až nad symfýzou.
     V laboratórnom obraze sú zvýšené leukocyty, CRP, FW. Na RTG natívnom snímku brucha v stoji môžu byť prítomné známky sťaženej pasáže s meteorizmom, ojedinelými drobnými hladinkami v kľučkách tenkého čreva v oblasti podbruška. V prípade perforácie divertiklu je prítomný obraz pneumoperitonea. V diagnostike divertikulitidy je veľkým prínosom sonografia a zvlášť CT vyšetrenie, ktoré potvrdí zhrubnutie steny čreva, alebo absces v okolí divertiklu, prípadne krytú perforáciu. Absolútne kontraindikované je kolonoskopické vyšetrenie, ktoré by pri insuflácii vzduchu mohlo viesť ku perforácii zapaleného divertiklu, alebo peridivertikulárneho abscesu s rozvojom ťažkého abdiminalného kompartmet syndrómu a sterkorálnej operitonitídy. Podobne je z uvedeného dôvodu kontraindikované irigografické vyšetrenie.

Liečba akútnej divertikulitídy sigmy

     Základom liečby nekomplikovanej akútnej divertikulitidy je hospitalizácia pacienta s konzervatívnym postupom, s kľudom na lôžku, kombinovanou ATB liečbou, parenterálnou výživou, s pravidelnou laboratórnou kontrolou zápalových parametrov a intenzívnym sledovaním celkového stavu pacienta a lokálneho nálezu na bruchu. V prípade komplikovanej divertikulitídy môžeme v prípade abscesu využiť drenáž pod sonografickou, alebo CT kontrolou. Ak dochádza ku progresii lokálneho nálezu, vzostupu zápalových parametrov je indikovaná urgentná operácia. Najčastejšie je indikovaná dvojdobá operácia s resekciou postihnutej časti sigmy s dočasnou stomiou  (Hartmanová operácia). Len pri dobrom lokálnom náleze môže byť resekcia spojená s primárnou anastomozou. Pri komplikovanej divertikulitide s rozvojom hnisavej, alebo sterkorálnej peritonitidy je vždy indikovaná dvojdobá operácia.