Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

PERFOROVANÝ VRED GASTRODUODENA

     Perforácia vredu gastroduodena býva niekedy (predovšetkým u mladých ľudí) prvým prejavom vredovej choroby. Inokedy dochádza k perforácii chronického vredu, častejšie u pacientov s nedostatočnou odozvou na konzervatívnu liečbu vredovej choroby. Pri perforácii vredu žalúdka treba myslieť aj na perforovaný ulkus-karcinóm. Vred môže perforovať do voľnej peritoneálnej dutiny s obrazom difúznej peritonitídy. U pacientov s chronickou vredovou chorobou môže dôjsť aj ku krytej perforácii do ohraničeného priestoru tvoreného zrastami peritonea v okolí vredu alebo zrastami po predchádzajúcich operáciách v dutine brušnej.

Diagnostika perforácie vredu gastroduodena

     V klinickom obraze dominuje náhla, prudká bolesť brucha v epi- až mezogastriu. Pacient sa sťažuje na kruté bolesti, niekedy aj vracanie, je vo vynútenej antalgickej polohe, odmieta pohyb a zmenu polohy. V lokálnom klinickom obraze je vymiznutá dychová vlna na bruchu, auskultačne prítomné „mŕtve“ ticho, poklopovo difúzne známky peritoneálneho dráždenia, palpačne prítomné známky napätia brušnej steny, reflexné svalové stiahnutie (défense musculaire), ktoré je prítomné na celom bruchu pri difúznej peritonitíde, alebo len na ohraničenom mieste pri cirkumskripnej peritonitíde v prípade krytej perforácie.
     Diagnostiku dopĺňame RTG natívnou snímkou hrudníka a brucha v stoji, kde zisťujeme voľný plyn pod bránicou. Len pri nejednoznačnom klinickom náleze na bruchu a negatívnych RTG snímkach je indikované urgentné CT vyšetrenie, ktoré zvyčajne potvrdí aj minimálne množstvo voľného vzduchu v peritoneálnej dutine. Pri nedostupnosti CT vyšetrenia môže byť prínosom aj RTG pasáž horným GITom pomocou vo vode rozpustnej kontrastnej látky. Absolútne kontraindikované je endoskopické vyšetrenie gastroduodéna, počas ktorého by insuflácia vzduchu spôsobila ťažký abdominálny kompartment syndróm. Podobne je pri perforácii kontraindikované vyšetrenie gastroduodéna báriovou kašou.

Liečba perforovaného vredu gastroduodena

     Pri potvrdení perforácie je indikovaná urgentná operácia, v súčasnej dobe najčastejšie laparoskopicky s odberom kultivácie a dôkladnou toaletou celej dutiny brušnej, sutúrou vredovej lézie, omentoplastikou, a často aj drenážou okolia vredovej lézie. V prípade podozrenia na ulkuskarcinóm je indikovaná resekcia žalúdka podľa onkologických zásad aj s lymfonodenektómiou. Už predoperačne zavádzame nasogastrickú sondu, začíname podávanie antibiotickej liečby.
     Pooperačne pokračujeme v odsávaní žalúdka nazogastrickou sondou, v ATB liečbe, parenterálnej výžive, podávaní PPI, profylaxii TECH, analgéze, sledovaní obsahu v dréne.
     Medzi najzávažnejšie lokálne pooperačné komplikácie patrí dehiscencia sutúry vredu a subfrenický alebo iný intraabdominálny absces.