Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

Anton Mikolajčík

     Náhle príhody brušné (ďalej NPB) sú ochorenia brucha, ktoré sa vyznačujú náhlym vznikom, často z plného zdravia, alebo náhlym zhoršením chronického ochorenia, rýchlym priebehom a v prípade neliečenia vedú k závažným komplikáciám vrátane ohrozenia života chorého. Niekedy sú označované aj ako „akútne brucho“. Zaraďujeme ich do samostatnej skupiny, pretože sú pre život chorého veľmi nebezpečné, o čom svedčí aj skutočnosť, že všetky chirurgické pracoviská musia vždy odosielať ročné hlásenie výskytu a výsledkov liečby NPB a v prípade úmrtia aj podrobnejší popis celého priebehu ochorenia, diagnostických a liečebných postupov a príčinu úmrtia. Diagnózu je nutné stanoviť včas, ak je indikovaná operácia, tá neznesie odklad. Neskorá operácia môže byť príčinou závažných pooperačných komplikácií, alebo smrti. Príznaky sú niekedy búrlivé a privedú chorého včas k lekárovi a lekára k správnej diagnóze. Inokedy však prebiehajú nenápadne, odlišne od obvyklého priebehu, chorý ich podceňuje a lekára vyhľadá neskoro. V týchto prípadoch môže atypický priebeh pomýliť aj lekára a viesť k nesprávnej diagnóze. NPB patria medzi najčastejšie chirurgické ochorenia. Na prvom mieste sa nachádza akútna apendicitída (55 %), nasleduje zápal žlčníka (15 %), renálna kolika, inkarcerovaná hernia, črevná nepriechodnosť, akútna pankreatitída a perforácia žaludočného vredu. Zaraďujeme k nim i krvácanie do zažívacieho traktu, krvácanie do voľnej peritoneálnej dutiny a poranenia brucha, ktoré môžu prebiehať pod obrazom NPB. Pre lekára je najdôležitejšou diagnostickou úlohou stanoviť, či ide o NPB alebo nie, až na druhom mieste zistiť, či ide o zápalovú, ileóznu alebo krvácavú príhodu.  Ďalšou otázkou je, ktorý orgán dutiny brušnej je postihnutý a nakoniec, aká je jeho patologicko-anatomická príčina. Toto poradie je dôležitým „vodítkom“ pre postup terénneho lekára, ale aj chirurga. Snaha lekára o stanovenie presnej diagnózy nesmie byť nikdy príčinou oddialenia operácie, lebo nezriedka sa patologicko-anatomická príčina ochorenia zistí až na operačnom stole po zavedení laparoskopickej kamery, alebo otvorení brušnej dutiny. NPB má dynamický priebeh, a preto je nutné v nejasných situáciách mať možnosť vyšetriť chorého opakovane, starostlivo hodnotiť zmenu symptómov a zmenu ich intenzity. V mnohých prípadoch musí ošetrujúci lekár radikálne meniť pôvodný terapeutický plán, preto je nutné, aby liečbu chorých s NPB riadil vždy najskúsenejší chirurg.