Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

DIFERENCIÁLNA  DIAGNOSTIKA KRVÁCANIA  Z  DOLNÉHO TRÁVIACEHO    TRAKTU

    
Hemateméza je známkou prítomnosti zdroja krvácania v hornom úseku GIT-u (nad ligamentum Treitzi). Meléna je známkou toho, že krv bola prítomná v tráviacom trakte minimálne 14 h. Čím proximálnejšie je lokalizovaný zdroj krvácania, tým pravdepodobnejšia je prítomnosť melény. Enterorágia svedčí obvykle pre lokalizáciu zdroja krvácania v dolnej časti GIT-u, aj keď lézia v hornej časti tráviaceho traktu môže krvácať tak intenzívne, že krv nezostane v čreve dostatočne dlho na to, aby vznikla meléna.
     Nazogastrický aspirát bez prítomnosti krvi možno získať až u 16 % pacientov s krvácajúcim zdrojom v hornej časti GIT. Obvykle je zdroj lokalizovaný v duodene. Ani žlčou sfarbený aspirát nevylučuje prítomnosť krvácajúcej lézie v postpylorickej oblasti, pretože až v 50 % takýchto prípadov sa ďalším vyšetrením žlč v aspiráte nedokáže.
     Ďalšími známkami krvácania z hornej časti GIT-u sú hyperaktívna peristaltika a zvýšená hladina močoviny v sére (v dôsledku deplécie objemu a absorpcie krvných proteínov).
     V diferenciálne diagnostických postupoch je ďalej nutné odlíšiť melénu vzniknutú požitím krvi z oblasti mimo tráviacej rúry (epistaxa, hemoptýza).
     Farba stolice môže byť zmenená potravinami (jaternice, cvikla), niektorými liekmi (preparáty železa, bizmut, živočíšne uhlie a iné) alebo inými látkami, napr. farbivami. Potrebné je vziať do úvahy aj fakt, že meléna sa v závislosti od dĺžky tranzitu objavuje až za 12 – 24 h od začiatku krvácania. Podľa vzhľadu stolice pri enterorágii je možné orientačne zistiť aj etáž krvácania. Pri afekciách rekta a análneho kanála je krv tekutá, stolicu len pokrýva, alebo je prítomná na papieri. Keď je zdroj lokalizovaný v ľavej časti kolonu, krv je zrazená, zmiešaná so stolicou. Pri  pravostranných  zdrojoch je zmiešaná výraznejšie, sfarbenie stolice môže byť homogénne