Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

TUBERKULÓZA

Charakteristika a etiopatogenéza

     Tuberkulóza je infekčné ochorenie spôsobené Mycobacterium tuberculosis. Môže postihovať pľúca (pľúcna forma) a tiež iné orgány (mimopľúcna tuberkulóza).

Klinický nález

     Klinický obraz pri tuberkulóze je determinovaný pomalým chronickým množením mykobaktérií. Typický býva pozvoľný nástup ťažkostí a postupné zhoršovanie stavu. Výnimkou je akútna miliárna tuberkulóza a akútne zápalové postihnutie pľúc, ktoré majú rýchly priebeh. Pľúcna tuberkulóza postihuje dýchacie cesty, pľúcny parenchým, pleuru a vnútrohrudné lymfatické uzliny. Prejavuje sa nasledovnými symptómami: kašeľ, ktorý môže byť suchý alebo produktívny, bolesti na hrudníku, dýchavičnosť, hemoptýza, horúčka (febris inversa – teploty sú vyššie ráno a večer nižšie), silné nočné  potenie.

Vyšetrovacie metódy

     V anamnéze je potrebné pátrať po kontakte s tuberkulózou. Na RTG hrudníka sa zobrazuje ako infiltrát, prípadne rozpadová kaverna, kalcifikované uzliny, miliárny rozsev v oboch horných pľúcnych poliach, pleurálny výpotok, alebo fibrózne pruhy. Diagnóza by mala byť stanovená kultivačným vyšetrením.

Liečba

     Liečba pľúcnej tuberkulózy je medikamentózna, podávajú sa kombinácie antituberkulotík. Chirurgická liečba je indikovaná zriedka, najmä pri veľkej parenchýmovej kaverne, deštruovanom pľúcnom tkanive, pri empyéme, pachypleure, bronchopleurálnej fistule, život ohrozujúcej hemoptýze, sekundárnom aspergilóme v zvyškovej dutine. Ďalšou indikáciou sú operácie pacientov s multirezistentnou formou pľúcnej tuberkulózy.