Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Nenádorové a nádorové ochorenia hrudníka.
Traumatológia hrudníka

ZÁPALOVÉ OCHORENIA PĽÚC - ABSCES PĽÚC

Charakteristika a etiopatogenéza

     Absces pľúc je dutina vyplnená hnisom, vzniknutá na podklade deštruovaného pľúcneho parenchýmu. Najčastejšie vzniká ako komplikácia bronchopneumónie alebo v dôsledku aspirácie sekrétu (žalúdočného obsahu) do dýchacích ciest. Môže vzniknúť aj na podklade traumatických zmien, kedy dôjde k infekcii kontúznych ložísk v pľúcach. Taktiež môže vzniknúť infekciou a rozpadom nádoru, infekciou kaverny, infarktového pľúcneho ložiska a stagnáciou obsahu za stenózou dýchacích ciest.
     V mikrobiologickom náleze bývajú najčastejšie prítomné Staphylococus aureus, Streptococus pyogenes, Streptococus pneumoniae, Klebsiela pnemoniae, E.coli, Pseudomonas aeruginosa. 

Klinický nález

     Absces pľúc máva typické prejavy – febrílie, kašeľ s vykašliavaním hnisavého spúta, únava, celková slabosť, váhový úbytok, dyspnoe, pleurálna bolesť.

Vyšetrovacie metódy

     Na RTG hrudníka je typický obraz infiltrátu a neskôr dutiny s hladinkou. Presnú morfologickú diagnostiku poskytne CT vyšetrenie. Nevyhnutný je odber biologického materiálu (spútum, punktát) na mikrobiologické vyšetrenie. V laboratórnych vyšetreniach dominuje elevácia zápalových parametrov. Pri výstupe febrílií je dôležité nezabudnúť odobrať hemokultúru.

Liečba

     Liečba abscesu pľúc je antibiotická, najskôr empiricky a neskôr upravená podľa výsledkov kultivácií. Iba veľké abscesy pľúc je nutné drénovať, najlepšie pod CT kontrolou. Výnimočne je nutná otvorená chirurgická drenáž alebo resekcia pľúc.