Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

NEUROGÉNNY ILEUS

     Ileus neurogénny môže byť paralytický, alebo zriedkavo aj spastický. Príčinou je neurogénna alebo toxická porucha črevnej motility v zmysle jej zníženia alebo zvýšenia.

Paralytický ileus

     Vzniká ako funkčná porucha na úrovni nervových pletení v črevnej stene (Auerbachov a Meisnerov plexus), v dôsledku ktorej dochádza ku strate hybnosti a tonusu čreva. Najčastejšou príčinou paralytického ileu je operačná trauma v dutine brušnej, retroperitoneu, hrudníku, centránom nervovom systéme. Medzi ďalšie príčiny patria zápaly pobrušnice, minerálový rozvrat, zvlášť hypokalémia, zápaly a krvácanie do retroperitonea, renálna kolika, poranenie mozgu a miechy a chrbtice, celkové závažne infekcie, dlhodobé užívanie opiátov a psychofarmák a i.
     Klinický obraz vychádza z rozopnutia a atónie celej tráviacej trubice. V popredí je pocit napnutia brušnej steny a mierna difúzna bolesť brucha s distenzie brušnej steny, neskôr je prítomné aj vracanie v dôsledku hromadenia obsahu v žalúdku a horných častiach tenkého čreva. Je zástava vetrov a stolice. Chorý je zo začiatku v relatívne dobrom stave, krvný tlak, tepová frekvencia, telesná teplota sú väčšinou v norme. S narastajúcim rozopnutím tráviacej trubice sa celkový stav zhoršuje.
     Pri lokálnom vyšetrení brucha je pohľadom i poklopom prítomný meteorizmus. Pri poklopovom a palpačnom vyšetrení nie je prítomná bolestivosť ani svalové napätie pokiaľ sa nejedná o peritonitídu. Pri auskultačnom vyšetrení je nález „mŕtvého ticha“, občasné kovové zvuky a šplechoty. Nález per rectum je negatívny.
     Medzi základne pomocné vyšetrenia patrí RTG natívna snímka v stoji na ileus, kde je prítomná zvýšená difúzna plynatosť v kľučkách tenkého a hrubého čreva, v neskoršom období aj s difúznymi hladinkami.
     V rámci diagnostiky je treba paralytický ileus odlíšiť o mechanického. Pri paralytickom ileu je celkový stav zvlášť zo začiatku relatívne dobrý, nie sú kolikovité bolesti, auskultačne je ticho v bruchu. V prípade paralytického ileu pri peritonitíde je samozrejme obraz septického stavu a na bruchu známky peritonealného dráždenia.
     Liečba paralytického ilea závisí od príčiny. Ak je príčinou peritonitída alebo iná  pokročilá zápalová NPB prípadne trauma chrbtice a retroperitonea, je na začiatku liečba chirurgická. Po uvedených operáciach a pri ostatných príčinách je liečba konzervatívna. Konzervatívna liečba pozostáva zo zavedenia NGS a odsávania obsahu, korekcie acidobázy a vnútorného prostredia – zvlášť hypokaliémie, podávanie prokinetik, náhrady objemu. Po jednoznačnom vylúčení mechanickej prekážky je indikované podávanie parasympatomimetík.

Spastický ileus

     Spastický ileus je veľmi vzácny, väčšinou sa nedá odlíšiť od ilea mechanického. Môže sa vyskytovať u chorých s neurologickými ochoreniami (tabes dorzalis, meningitída), reflexne po poranení miechy, renálnej alebo biliárnej kolike, niekedy pri ochoreniach prištítnych teliesok.
     Klinický obraz je podobný ako pri obturačnom mechanickom ileu s kolikovitými bolesťami celého brucha, vracaním, zástavou stolice a vetrov. Na rozdiel od mechanického ilea je celkový stav pacienta pri spastickom ileu dobrý. Príznaky ustupujú po podaní spazmolytika. Predoperačná diagnóza je praktický nemožná a klinický obraz je niekedy veľmi dramatický, preto je indikovaná laparoskopická alebo laparotomická revízia a diagnóza je určená až peroperačne. Pokiaľ je diagnóza overená napr. laparoskopicky, je indikovaná epidurálna blokáda.