Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii

OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY V UROLÓGII


V súvislosti s kvalitným posudzovaním pri ošetrovaní pacienta v urológii je možné všeobecne identifikovať tieto ošetrovateľské diagnózy s použitím klasifikačného systému NANDA International Taxonomia 2012 - 2014.


Ošetrovateľské diagnózy

3. doména Vylučovanie a výmena
Sekrécia a exkrécia odpadových látok z tela
Trieda funkcia močového systému Funkčná inkontinencia moču 00020
Močová inkontinencia s pretekaním 00176
Reflexná inkontinencia moču 00018
Stresová inkontinencia moču 00017
Urgentná inkontinencia moču 00019
Riziko urgentnej inkontinencie moču 00022
Zhoršené vylučovanie moču 00016
Snaha zlepšiť vylučovanie moču 00166
Retencia moču 00023

2. doména Výživa
Príjem, asimilácia a využitie výživných látok organizmom
Trieda príjem potravy
Nevyvážená výživa: menej než je potreba organizmu 00002
Trieda hydratácia Riziko nerovnováhy elektrolytov 00195
Snaha zlepšiť  rovnováhu tekutín 00160
Znížený objem tekutín organizmu 00027
Zvýšený objem tekutín organizmu 00026
Riziko zníženého objemu tekutín v organizme 00027
Riziko zvýšeného objemu tekutín v organizme 00026

4. doména
Aktivita/odpočinok
Produkcia, zachovanie, výdaj alebo rovnováha energetických zdrojov
Trieda spánok odpočinok Narušený vzorec spánku 00198
Trieda aktivita/cvičenie Riziko syndrómu z nepoužívania [muskuloskeletálneho systému] 00040
Zhoršená pohyblivosť na posteli 00091
Zhoršená telesná pohyblivosť 00085
Zhoršená chôdza 00088
Trieda  rovnováha energie Únava 00093
Trieda kardiopulmonálna reakcia
Intolerancia aktivity 00092
Riziko intolerancie aktivity 00094
Riziko neefektívnej renálnej perfúzie 00202
Trieda sebaopatera Snaha zlepšiť sebaopateru 00182
Deficit sebaopatery pri kúpaní 00108
Deficit sebaopatery pri obliekaní 00109
Deficit sebaopatery pri stravovaní 00102
Deficit sebaopatery pri vyprázdňovaní 00110
Zanedbávanie seba samého 00193

6. doména   
Sebapercepcia
Povedomie o sebe
Trieda vnímanie seba samého Beznádej 00124
Riziko oslabenia ľudskej dôstojnosti 00174
Trieda sebaúcta Riziko situačne zníženej sebaúcty 00153
Situačne znížená sebaúcta 00120
Trieda obraz tela
Narušený obraz tela 00118

7. doména  
Vzťahy medzi rolami
Pozitívne a negatívne spojenia alebo asociácie medzi ľuďmi alebo skupinami osôb a prostriedky
Trieda roly opatrovateľov
Záťaž v roli opatrovateľa 00061
Riziko záťaže v roli opatrovateľa 00062
Trieda rodinné vzťahy Riziko narušenia vzťahu 00058
Dysfunkčné procesy v rodine 00063
Narušené procesy v rodine 00060
Snaha zlepšiť procesy v rodine 00159
Trieda plnenie rolí Neefektívny vzťah 00223
Snaha zlepšiť vzťah 00207
Riziko neefektívneho vzťahu 00229
Neefektívne plnenie rolí 00055
Zhoršenie sociálnej interakcie 00052

8. doména Sexualita
Sexuálna identita, sexuálna funkcia  a reprodukcia
Trieda sexuálna funkcia Sexuálna dysfunkcia 00059
Neefektívny vzorec sexuality 00065

9. doména Zvládanie/tolerancia záťaže
Zvládanie životných udalostí/životných procesov
Trieda reakcia na zvládanie záťaže Úzkosť 00146
Neefektívne zvládanie záťaže 000769
Strach 00148
Snaha zlepšiť schopnosť 00187
Bezmocnosť 00125
Riziko bezmocnosti 00152
Zhoršená odolnosť jedinca 00210
Snaha zvýšiť odolnosť 00212
Riziko zníženej odolnosti 00211

10. doména Životné princípy
Skryté princípy konania, myslenia a správania o činoch, zvykoch  alebo inštitúciách, ktoré sú vnímané ako skutočné alebo ktoré majú vnútornú hodnotu
Trieda 3 súlad hodnôt, presvedčení a činov Snaha zlepšiť rozhodovanie 00184
Konflikt pri rozhodovaní 00083

11. doména 
Bezpečnosť/ochrana
Nehrozí nebezpečenstvo, fyzické poškodenie, alebo poškodenie imunitného systému; prekonanie straty; ochrana bezpečia a zabezpečenie
Trieda infekcia
Riziko infekcie 00004
Trieda fyzické poškodenie Riziko krvácania 00206
Riziko pádov 00155
Riziko poškodenia 00035
Riziko perioperačného zranenia pri manipulácii [s pacientom] 00087
Riziko šoku 00205
Narušená integrita kože 00046
Narušená integrita tkaniva 00044
Trieda termoregulácia Riziko nerovnováhy telesnej teploty 00005
Hypertermia 00007
Neefektívna termoregulácia 00008

12. doména Komfort
Pocit duševného alebo sociálneho well-being [pocitu pohody, blaha, spokojnosti] alebo uvoľnenia
Trieda telesný komfort Zhoršený komfort 00214
Snaha zlepšiť komfort 00183
Nauzea 00134
Akútna bolesť 00132
Chronická bolesť 00133
Trieda sociálny komfort Sociálna izolácia 00053