Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii


Jozefína Mesárošová

Definícia a zameranie urológie ako chirurgického odboru

Urológia je Koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore urológia definovaná ako vedný odbor (medicínska disciplína, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou, ale aj prevenciou a výskumom ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému (obličky, močovody, močový mechúr, močová trubica) u mužov a uropoetického systému žien, a tiež niektorých endokrinných ochorení, ktoré majú anatomický alebo funkčný vzťah k urogenitálnemu systému (nadobličiek a prištítnych teliesok) a to u pacientov každého veku. Neoddeliteľnou súčasťou urológie je aj komplexná problematika odberov a transplantácií obličiek. Urológia sa špecifikovala v rámci svojho vývoja postupne ako súčasť chirurgických postupov a neskôr sa koncipovala ako samostatný chirurgický odbor. http://urologie.bodye.cz/historie.html. Podľa prof. Brezu (2014) sa dá hovoriť o päťdesiatych rokoch minulého storočia, v roku 1956 vznikla aj samostatná Slovenská urologická spoločnosť. Dovtedy bola urológia súčasťou všeobecnej chirurgie, ktorá sa však postupne začala deliť na pododbory a nakoniec sa rozdelila do súčasných trinástich samostatných odborov - urológie, ortopédie, cievnej chirurgie, torakálnej chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie a ďalších.

Urologické ošetrovateľstvo ako súčasť manažmentu starostlivosti o pacientov v odbore urológia

Urologické ošetrovateľstvo je aplikovaný klinický odbor ošetrovateľstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, ošetrovateľskou  starostlivosťou  a rehabilitáciou chorých s ochoreniami orgánov močového traktu (obličky, močovody, močový mechúr, močová trubica) u mužov a žien, ako i ochoreniami pohlavných orgánov u mužov (semenníky, nadsemenníky, prostata, poruchy potencie) u osôb všetkých vekových kategórií.  

Ciele urologického ošetrovateľstva vychádzajú z Koncepcie odboru  ošetrovateľstva a Koncepcie zdravotnej starostlivosti v urológii . Cieľom urologického ošetrovateľstva je zachovať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života pacientom s ochoreniami močového a pohlavného traktu, poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosti a ich rodinám so zameraním na čo najrýchlejšie dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti, zmierňovať utrpenie, odovzdávať vedomosti, zamerané na zmenu životného štýlu a podporu zdravia.

Úlohou urologického ošetrovateľstva je zabezpečiť a vykonávať optimálnu primárnu prevenciu ochorení, znižovať negatívny vplyv ochorení na zdravotný stav obyvateľov, podporovať osoby k aktívnej účasti v starostlivosti o vlastné zdravie, poskytovať aktívnu a individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu, monitorovať a uspokojovať potreby osôb súvisiace so zmenou zdravotného stavu, a narušeným zdravím a zmenami v sebestačnosti v aktivitách denného života, poskytovať poradenstvo v starostlivosti o osoby vo všetkých vekových skupinách.