Ošetrovateľské postupyv chirurgii


Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii  - autotest