Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii

ŠPECIFICKÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ PRÍSTUPY V JEDNOTLIVÝCH PODODBOROCH UROLÓGIE


Urológia sa v svojom vývoji rozdelila do pododborov, ktoré sa zaoberajú špecifickými diagnostickými a terapeutickými prístupmi.

Všeobecná urológia
 • diagnostika a liečba ochorení močových ciest,
 • sonografické a RTG vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty - transrektálna sonografia semenníkov, punkčná nefrostómia, punkčná epicystostómia,
 • operácie pre hydronefrózu - pyeloplastika, punkčné nefrostómie, punkcie a drenáže pri cystických ochoreniach obličiek, biopsia obličiek na histologické vyšetrenie (pre zápalové a nádorové ochorenia),
 • otvorené operácie pre nefrolitiázu, ureterolitiázu a cystolitiázu,
 • nefrektómia pre nenádorové ochorenia - pyeonefros, afunkčná oblička, parciálna resekcia obličky,
 • operácie pri úrazoch obličiek - rekonštrukcia parenchýmu a kalichopánvičkového systému,
 • otvorené operácie prostaty - transvezikálna prostatektómia,
 • operácie vonkajšieho genitálu - fimóza, frenulum breve, condylommata ac., hydrokéla,
 • spermatokéla, sterilizácia muža, orchiektómia,
 • rekonštrukčné operácie poúrazových a zápalových striktúr prednej a zadnej močovej trubice.
 Detská urológia
 • diagnostika a rekonštrukčné operácie vrodených ochorení vonkajšieho genitálu,
 • operácie fimózy, nezostúpených semenníkov, hydrocele testis, jedno- a dvojdobé,
 • rekonštrukčné operácie močovej trubice pri všetkých formách hypospádie,
 • diagnostika a rekonštrukčné operácie vrodených ochorení močových ciest,
 • ultrasonografia a RTG vyšetrenie (vylučovacia urografia) močových ciest, punkčné nefrostómie a katetrizácie močovových ciest,
 • operácie obštrukčných ochorení - pyeloplastika pri kongenitálnej hydronefróze, modeláž a reimplantácia močovodov pri obštrukčnom megaureteri,
 • reimplantácia močovodu pri refluxnej uropatii, endoskopická korekcia vezikorenálneho refluxu.
Endourológia, neinvazívna liečba močových konkrementov mimotelovou rázovou vlnou
 • cystoskopické vyšetrenie močového mechúra flexibilným cystoskopom v lokálnej anestézii,
 • cystoskopia v celkovej anestézii, retrográdna a antegrádna ureteropyelografia,
 • ureterorenoskopia, ureterolitotrypsia pomocou pneumatickej sondy, ultrazvukovej sondy,
 • perkutánna chirurgia obličky - extrakcia konkrementov, zavedenie vnútornej drenáže horných močových ciest - JJ stent, punkčná nefrostómia pri obštrukcii močovodov,
 • transuretrálna resekcia benígnej hyperplázie prostaty, transuretrálna discízia prostaty, vaporizácia prostaty, biopolárna resekcia prostaty,
 • endoskopická cystolitotrypsia,
 • extrakoroprálna litotrypsia konkrementov rázovými vlnami (LERV), neinvazívna vysokoefektívna, moderná liečba nefro- a ureterolitiázy na prístroji, ktorý má elektomagnetický generátor rázových vĺn - Dornier Compact S.
Uroonkológia
 • diagnostika nádorových ochorení obličiek, nadobličiek, močovodov a močového mechúra, prostaty, semenníkov  pomocou ultrazvuku, RTG, endoskopické a bioptické zákroky,
 • punkčná nefrostómia pri malígnych ochoreniach s obštrukciou horných močových ciest, trvalá drenáž pomocou vnútorných stentov, biopsia obličiek na histologické vyšetrenie,
 • transperitoneálna radikálna nefrektómia, parciálna nefrektómia, ureteronefrektómia pre papilokarcinóm obličky,
 • epinefrektómia pre karcinóm a feochromocytóm,
 • transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra,
 • radikálna cystektómia u muža a ženy pre nádor mechúra s následnou deriváciou moču - kontinentná neovezika s našitím na uretru, neovezika - cievkovanie pacienta, vonkajšia derivácia do čreva - Bricker, vnútorná derivácia do čreva - Goodwin,
 • transrektálna sonografická sextatová biopsia prostaty, orchiektómia pre karcinóm prostaty,
 • paliatívna transuretrálna resekcia prostaty pri karcinóme prostaty, radikálna prostatektómia pri karcinóme prostaty,
 • radikálna funikulorochiektómia pri nádoroch semenníka, parciálna resp. totálna resekcia penisu pri karcinóme.
 Urodynamika
 • uroflowmetria s meraním postmikčného rezidua, plniaca dvojkanálová cystometria pri diagnostike neurogénych poruch mikcie, tlakovo - prietokové štúdie pri diagnostike obštrukcie dolných močových ciest, špecializované videourodynamické vyšetrenia močových ciest.
Urogynekológia
 • kompletné urogynekologické vyšetrenie pre inkontinenciu moču: sonografické a endoskopické vyšetrenie močových ciest, vaginálne vyšetrenie, plniaca dvojkanálová cystometria pri diagnostike stresovej inkontinecie moču u žien,
 • transobturatórna uretropexia technikou in-site out resp. out site-in, otvorená vesicopexia podľa Burcha, rekonštrukčné operácie vaginálnych prolapsov.