Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia v urológii.
Manažment ošetrovania pacienta s benígnym a malígnym ochorením v urológii

MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI V  UROLÓGII A  UROLOGICKOM OŠETROVATEĽSTVE

Zdravotná starostlivosť v odbore urológia má preventívny diagnostický a liečebný charakter. Zdravotnú starostlivosť poskytujú urologické ambulancie a oddelenia alebo kliniky ústavných  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetky operácie, indikované pri urologických ochoreniach sa môžu vykonávať len na týchto oddeleniach a klinikách.

Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Urologická ambulancia je špecializované pracovisko zaoberajúce sa diagnostikou, prevažne konzervatívnou liečbou a dispenzarizáciou pacientov s urologickými ochoreniami.

Zdravotnícke zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v urológii  sú určené na vykonávanie malých chirurgických výkonov alebo takých diagnostických a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav pacienta bude vyžadovať nepretržitý pobyt pacienta na lôžku nepresahujúci 24 hodín.

Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ústavná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v odbore urológie v rámci urologických, resp. chirurgických oddelení alebo urologických  kliník.
Urologické oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu neodkladných a chronických stavov chorých s ochoreniami orgánov močového traktu (obličky, močovody, močový mechúr, močová trubica) u mužov a žien, ako i ochoreniami pohlavných orgánov u mužov (semenníky, nadsemenníky, prostata, poruchy potencie) u osôb všetkých vekových kategórií.  

Súčasťou je urologická ambulancia pre dospelých, detská urologická ambulancia, onkourologická, andrologická ambulancia.

Urologická klinika je špecializované pracovisko, vykonáva špecializovanú diagnostiku, liečbu a chirurgické zákroky u pacientov s ochoreniami orgánov močového traktu (obličky, močovody, močový mechúr, močová trubica) u mužov a žien, ako i ochoreniami pohlavných orgánov u mužov (semenníky, nadsemenníky, prostata, poruchy potencie) u osôb všetkých vekových kategórií. Súčasťou vybraných kliník môžu byť transplantačné oddelenia. Súčasťou kliník je všeobecná urologická ambulancia, detská urologická ambulancia a špecializované ambulancie (napr. rôzne diagnostické, andrologická a pod.).