Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii

Kazuistika 1

Pacient s aneuryzmou abdominálnej aorty

Pán Peter prijatý na oddelenie cievnej chirurgie. Pri USG vyšetrení náhodne zistená aneuryzma brušnej aorty. Pán Peter nemal žiadne problémy. Pred operačným zákrokom realizované všetky potrebné vyšetrenia (interné, anestéziologické, CT). Pacient informovaný lekárom o priebehu operácie a komplikáciách, ktoré môžu nastať. Sestra informovala pacienta o perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti. O 8,00 h pacient odvezený na operačnú sál. Po 4 h prevezený na JIS. Následne pacient napojený na EKG monitoring, sledované VF, stav vedomia. Po dvoch hodinách pacient pri vedomí, osloviteľný. Pacient identifikuje silnú bolesť v oblasti operačnej rany, na VAS č. 7, výrazná hypotenzia 80/50 a tachykardia 105 pulzov. Do drénu odviedlo 200 ml čerstvej krvi. Lekár informovaný. Podané plazmaexpandéry podľa ordinácie, odobratá krv na KO, HKF, Z. Výsledok KO ukazuje zníženie hemoglobínu. Indikované USG vyšetrenie, kde sa potvrdilo krvácanie. Pacient urgentne prevezený na operačný sál. Po revízii privezený na JIS, kde sledujeme VF, EKG monitoring, stav vedomia, odvádzanie do drénu, operačnú ranu, hodinovú diurézu. Pacient vitálne stabilizovaný, operačná rana nepretečená, do drénu odvádza minimálne množstvo. Monitorovaná bolesť na VAS č. 4. Podaná ordinovaná analgézia podľa ordinácie. Na 1. pooperačný deň sa pacient cíti lepšie. Podaná ordinovaná infúzna terapia, sledovaná hodinová diuréza, centrálny venózny tlak. Realizovaná pomoc pacientovi pri osobnej hygiene, polohovaní na lôžku.

Úloha 1:
Identifikujte pacientove problémy, následne stanovte príslušné ošetrovateľské diagnózy. Diskutujte o výhodách a nevýhodách endovaskulárnej verzus klasickej (chirurgická) terapii aneuryzmy abdominálnej aorty.  

Kazuistika2

Pacientka s varixami dolných končatín

Pani Jana, 35-ročná, vydatá, manžel Jozef, matka troch detí - synovia Marek 15, Filip 10, dcéra Dominika 3, v súčasnosti je ženou v domácnosti. Po druhom pôrode syna Filipa spozorovala varikózne rozšírenia žíl na pravej dolnej končatine. Okrem kozmetického problému si na iné nespomína. Zamestnala sa ako predavačka. Po niekoľkých mesiacoch sa objavila bolesť dolných končatín, ktorú pani Jana pripisovala celodennému státiu na nohách v súvislosti so zamestnaním. Začala brať antikoncepciu, postupne priberala na hmotnosti, bola obézna. Nevenovala sa žiadnemu športu, mala minimum pohybovej aktivity. V meste vždy jazdila autom a používala výlučne výťahy. Pred tromi rokmi si manžel založil firmu, rozhodli sa pre tretie dieťa. Počas tehotenstva a po pôrode sa zhoršovali problémy na dolných končatinách v súvislosti s varikóznymi zmenami. Pred ½ rokom začala športovať, schudla 10 kg, teraz pri výške 168 cm váži 72 kg. Usiluje sa chudnúť ďalej. Cíti sa menejcenná, nemôže nosiť krátke sukne, na kúpalisko a plaváreň radšej nechodí. Pri sedení si zdvíha končatiny na stolík, v noci spí taktiež so zdvihnutými končatinami na vankúši vo výške asi 15 cm. Veľmi jej pomáhajú sprchové masáže dolných končatín, striedanie vlažnej vody so studenou. Cvičí aj v sede, prešľapuje. Občas je bolesť tak nepríjemná, že si musí dať elastické pančuchy. Väčšiu intenzitu bolesti udáva v pravej dolnej končatine. Večer má opuchy okolo nôh a členkov. Pred menštruáciou sa ťažkosti zhoršujú.
Jej otec mal varikózne zmeny, je po operácii -varikotómii na oboch dolných končatinách. 

Úloha2
Asi tretina pacientov s varikóznymi zmenami na dolných končatinách nevyžaduje liečbu okrem edukácie o životospráve. Ako sa starala o dolné končatiny pani Jana v čase, keď sa ťažkosti len začali objavovať. Analyzujte klady a nedostatky v starostlivosti.