Ošetrovateľské postupyv chirurgii


Manažment perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii  - autotest