Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Náhle príhody brušné
(zápalové, ileózne a krvácanie z tráviaceho traktu)

ZDROJE KRVÁCANIA

     Približne 80 – 90 % krvácaní z horného tráviaceho traktu je nevarikózneho pôvodu. Najčastejšou príčinou je vredová choroba gastroduodena. Zostávajúce prípady nevarikózneho krvácania sú spôsobené inými príčinami (tumory, vírusové infekcie, zápalové ochorenia), Mallory - Weiss syndrómom, eróziami, ezofagitídou, Dielafoy léziou, angiodyspláziami, gastrickou antrálnou vaskulárnou ektáziou a portálnou hypertenznou gastropatiou. O niečo vzácnejšími príčinami nevarikózneho krvácania sú hemofília, haemosuccus pancreaticus a aortoenterické fistuly. Zastúpenie jednotlivých príčin udáva tab. 2.

Tab. 2 Endoskopické nálezy a ich incidencia u pacientov s krvácaním z horného GIT-u

duodenálny vred
žalúdočné erózie
žalúdočný vred
ezofageálne varixy
Mallory-Weiss syndróm
ezofagitída
duodenitída
neoplázia
vred v anastomóze
ezofageálny vred 
ostatné/zmiešané
24,3 %
23,4 %
21,3 %
10,3 %
7,2 %
6,3 %
5,8 %
2,9 %
1,8 %
1,7 %
6,8 %

(Zdroj: Maurice et al., 2013)

     Medzi pomerne zriedkavé, ale závažné príčiny krvácania z horného tráviaceho traktu patria aj aortoezofágové a aortoduodenálne fistuly, ale aj vredy v anastomóze, nádory a iné vzácne príčiny krvácania.
     V poslednej dobe významnou príčinou krvácania z horného GIT-u sú iatrogénne krvácania po diagnostických a terapeutických endoskopických výkonoch na hornom GIT-e a krvácania po nesteroidných antireumatikách, antikoagulačnej, antiagregačnej, prípadne fibrinolytickej liečbe. Antikoagulačná liečba Warfarinom môže byť komplikovaná krvácaním do horného GITu v 12 %. Nie je vzácnosťou súčasné krvácanie z dvoch alebo viacerých zdrojov.