Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka

Análne fistuly a abscesy

  
   Análny absces je infikovaná dutina vyplnená hnisom, ktorá sa nachádza v okolí konečníka alebo rekta. Análne fistuly vznikajú ako komplikácie predošlých, alebo prebiehajúcich perianálnych abscesov, vyskytujú sa u 50 % pacientov s abscesom. 

Etiológia análneho abscesu a fistuly

      Normálna anatómia konečníka zahŕňa malé žliazky, ktoré sa nachádzajú len vo vnútri konečníka. Občas sa tieto žľazy upchajú, môžu sa infikovať čo vedie k vytvoreniu abscesu. Fistula je tunel, ktorý sa tvorí pod kožou a spája infikované žľazy abscesu. Fistuly môžu byť prítomné s alebo bez abscesu, a môžu vyúsťovať len na koži v okolí análneho otvoru. Ďalšie ochorenia, ktoré môžu mať za následok vznik fistúl sú Crohnova choroba, žiarenie, trauma a malignity konečníka. Fistuly obvykle spadajú do štyroch hlavných anatomických kategórií, ako ich popísal Parks s kolegami.

Typ análnej fistuly
Typ I. Intersfinkterické (najbežnejšie)
trakt fistuly  je obmedzený na intersfinkterický priestor
Typ II. Trans-sfinkterické fistula spája intersfinkterický priestor s ischiorektálnou  fossou  perforáciou vonkajšieho zvierača
Typ III. Suprasfinkterické podobný priebeh ako trans-sfinkterické, ale vytvárajú ohyb cez externý zvierač a perforujú levator ani
Typ IV. Extrasfiinkterické trakt fistúl  prechádza z konečníka do perineálnej kože, úplne mimo komplex análnych zvieračov
  
Klinické prejavy análneho abscesu a fistuly

      Pacienti s abscesmi  konečníka mávajú výrazné bolesti, býva prítomné začervenanie alebo opuch v análnej oblasti. K pridruženým symptómom patrí únava, malátnosť, ktoré môžu byť sprevádzané horúčkou alebo zimnicou. Podobné príznaky a symptómy môžu byť prítomné aj u pacientov s fistulami. Okrem toho sa pri fistulách vyskytuje draženie kože v okolí análneho kanála, môže byť prítomná hnisavá produkcia z fistuly.
 
Diagnostika análneho abscesu a fistuly

       Anamnéza a klinické vyšetrenie sú väčšinou dostačujúce k stanoveniu diagnózy. V niektorých prípadoch je potrebné doplniť vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT), alebo magnetickou rezonanciou (MR) na spresnenie lokalizácie komplikovaných  abscesov a fistúl. Na určenie predpokladaného vnútorného vyústenia fistuly na základe umiestnenia vonkajšieho ústia sa používa Goodsallovo pravidlo.

Liečba análneho abscesu a fistuly

      Liečba perianálneho abscesu je vo väčšine prípadov  chirurgická, zahŕňa evakuáciu abscesu a drenáž. Rez je vedený v koži v blízkosti konečníka v mieste vyklenutia a začervenania. Po evakuácii a odobratí vzorky hnisu na bakteriologické vyšetrenie sa dutina vypláchne dezinfekčným roztokom a drénuje. Tento zákrok je možné vykonať v lokálnej anestézii ambulantne, v prípade veľkých abscesov je potrebná celková anestézia a hospitalizácia pacienta. V niektorých prípadoch je potrebná aj antibiotická liečba.
      Análne fistuly si takmer vždy vyžadujú chirurgickú liečbu. Operačná liečba sa skladá s jednoduchých zákrokov až po komplikované, vyžadujúce si sériu operácií. V prípade, že fistula je jednoduchá, môže byť vykonaná fistulotómia (otvorenie traktu fistuly). Ďalšie postupy zahŕňajú oklúziu traktu fistuly pomocou kolagénových zátok, naloženie elastickej ligatúry, alebo chirurgické uzavretie vnútorného ústia fistuly pomocou okolitého tkaniva (advacement flap). Voľba postupu závisí na  type, dĺžke a umiestnení fistuly.   

back