Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka

KARCINOID

    Karcinoid je pomerne vzácny nádor vznikajúci s tzv. chromafinných buniek, ktoré sa vyskytujú v mnohých orgánoch ľudského tela. Základnou vlastnosťou týchto buniek je schopnosť produkovať amíny (napr. serotonín) a polypeptidy (napr. neurokinin A). Incidencia karcinoidu je odhadovaná na 7 prípadov na milión obyvateľov za rok. Vyskytuje sa ako tumor neistej biologickej povahy, alebo ako tumor s rôznym stupňom metastatického potenciálu. Primárne býva najčastejšie lokalizovaný v zažívacom trakte vrátane pankreasu, v pľúcach, menej často postihuje tiež ovária alebo štítnu žľazu. Dlho rastie asymptomaticky, inokedy spôsobí ťažkosti vyplývajúce z lokalizácie tumoru.

Klinické prejavy karcinoidu

    Charakteristický karcinoidový syndróm sa vyskytuje len u 10 % chorých, ale ak je primárny zdroj nadmernej produkcie serotonínu lokalizovaný v tenkom čreve, typický klinický obraz možno nájsť až u 40 % prípadov. Karcinoidový syndróm sa prejavuje FLUSH-om, hnačkami, záchvatmi dýchavičnosti, a až v 30 % prípadov býva prítomná tiež karcinoidová srdcová choroba. Neadekvátna sekrécia serotonínu môže spôsobiť retroperitoneálnu  fibrózu, či zrasty v dutine brušnej, ktoré môžu byť príčinou porúch črevnej pasáže,či hydronefrózy.

Diagnostika karcinoidu

    Zvýšenie rôznych humorálnych faktorov tvorí základ pre diagnostické testy u pacientov s karcinoidmi. Karcinoidy produkujú serotonín, ktorý sa potom metabolizuje v pečeni a pľúcach na farmakologicky neaktívnu kyselinu 5-hydroxyindoloctovú. Zvýšené hladiny  kyseliny 5-hydroxyindoloctovej v moči sú vysoko špecifické pre prítomnosť karcinoidu.  Potenciálne užitočným markerom neuroendokrinných nádorov je koncentrácia chromograninu v plazme, ktorý je zvýšený u viac ako 80  % pacientov.
    Karcinoidové tumory tenkého čreva sú zriedka diagnostikované pred operáciou. Existuje rada zobrazovacích techník používaných k diagnostike rozsahu a šírenia karcinoidu. Najčastejšie sú používané ultrasonografia, angiografia, CT vyšetrenie a scintigrafické vyšetrenie. Scintigrafické vyšetrenie má najvyššiu citlivosť zo zobrazovacích metód. 

Liečba karcinoidu
   
    Liečba spočíva v radikálnom odstránení nádoru, prípadne spádových lymfatických uzlín v závislosti od veľkosti tumoru. U pacientov s metastatickým postihnutím je chirurgická liečba takisto dôležitá. Zmenšenie nádoru poskytuje úľavu od symptómov karcinoidu, na rozdiel od iných metastázujúcich karcinómov tráviaceho traktu. U metastazujúcich tumorov možno okrem cytoreduktívnych chirurgických výkonov využiť možnosti, ktoré ponúka použitie analógov somatostatínu, interferónu alfa, systémová chemoterapia a peptidová receptorová rádionuklidová terapia.