Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačné psychické poruchy

Kazuistika pacienta s delíriom tremens

45 - ročná žena privezená z domu na oddelenie pohotovostného príjmu o 03.45 hod. pre bolesť hlavy, nauzeu, únavu, dezorientáciu a poruchu vnímania (zrakové halucinácie) s vystupňovaním uvedených ťažkostí do generalizovaného epileptického záchvatu. Podľa slov rodiny sa predtým sťažovala niekoľko dní na bolesti hlavy, únavu, problémy s udržaním pozornosti. Nikdy predtým epileptický záchvat nemala, vyskytol sa u ich príbuznej prvýkrát v živote. Podľa slov rodiny má problémy s pitím alkoholu, pije dlhší časový interval, asi 10 dní v kuse. Pije všetky alkoholické nápoje, čo sa jej dostanú pod ruku. Posledný alkohol údajne naposledy pila pred dvomi dňami, sľúbila im, že prestane piť. Objektívne prítomná tržná rana na temene hlavy, čo príbuzní vysvetlili pádom v domácom prostredí na schodoch počas opilosti, keď sa potkla. Pri úraze si zranila temeno hlavy, po páde začala krvácať z rany lokalizovanej na temene hlavy. Vedomie nestratila, odmietla lekárske ošetrenie. Príbuzní nevyhľadali lekársku pomoc, neprikladali tomu vážnosť ani pacientka. 

     Okrem iného ordinované pomocné vyšetrovacie metódy (RTG lebky, CT mozgu) na bližšiu diagnostiku. Na konzílium privolaný neurológ, ktorý diagnostikoval prítomnosť subdurálneho hematómu podľa neurologických príznakov, svedčiacich pre danú diagnózu. Prítomné  poruchy hybnosti, zmeny reflexov, poruchy hlavových nervov. Preložená na neurochirurgické oddelenie pre chirurgické riešenie odstránenia hematómu.       

     Po preložení na neurochirurgické oddelenie v dopoludňajších hodinách sa pacientka sťažovala na bolesti hlavy, iné problémy neuvádzala. Otázky cielené na konzumáciu alkoholu negovala, podľa jej slov „žiadne problémy s alkoholom nemá, pije len príležitostne a ako každý iný občan.“ V deň príjmu okolo 16.00 hod. objektívne prítomný tremor na obidvoch rukách, dezorientácia časom, potí sa. Sestra o aktuálnom zdravotnom stave informovala službukonajúceho lekára. K večeru dochádza k stupňovaniu príznakov, rozvoj psychomotorického nepokoja, pacientka opakovane vstáva z lôžka, robí neúčelné pohyby (chytá si opakovane svoj odev, ohmatáva periférnu kanylu), dezorientácia časom a miestom, je agitovaná. Je ťažšie usmerniteľná, pri opakovanom usmernení odmietavá, verbálne agresívna, používa vulgárne slová voči ošetrujúcemu personálu, vytrhla si periférnu kanylu, močí v posteli. Objektívne tachykardia (P 110/min), hypertenzia (TK 145/90 Torr), febris (TT 38,4ºC) a profúzne potenie. Službukonajúci lekár vyžiadal konzílium psychiatra.     Podľa ordinácie lekára realizovaná mechanická fixácia (použitie popruhov) a podaná ordinovaná farmakoterapia (antipychotikum) intravenózne na zmiernenie vyššie zaznamenaných príznakov. Počas fixácie pacientka brachiálne agresívna, vulgárna, osočuje personál, kričí, volá menami osoby, ktoré nie sú prítomné, následne ich odháňa, kričí na ne (halucinácie zrakové), reč nezrozumiteľná.