Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačné psychické poruchy

Michaela Miertová

    V kapitole sú uvedené odborné informácie týkajúce sa výskytu psychických porúch u chirurgických pacientov v perioperačnom období. Tie vznikajú v dôsledku priameho alebo nepriameho poškodenia mozgu, napr. traumou, najčastejšie pri kraniocerebrálnych poraneniach, infekciou, pri ochoreniach mozgu, somatických ochoreniach, metabolických a cerebrovaskulárnych poruchách a pod. Úlohou sestry je identifikovať príznaky psychických porúch u chirurgických pacientov, napomôcť pri určení príčiny ich vzniku, monitorovať zdravotný stav pacienta v rozsahu kompetencie sestry a napomôcť ako člen multidisciplinárneho tímu pri zvládaní psychickej poruchy v perioperačnom období.