Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačné psychické poruchy

AKÚTNY PSYCHOMOTORICKÝ NEPOKOJ

    Akútny psychomotorický nepokoj je nešpecifický syndróm sprevádzajúci manifestáciu rôznych duševných ochorení. Na chirurgických oddeleniach a iných somatických oddeleniach je delírium alkoholovej a nealkoholovej etiológie a psychoreaktívne poruchy najčastejšími príčinami jeho manifestácie a rozvoja. K iným príčinám jeho vzniku patria operačný zákrok, pooperačný stav, úrazy hlavne kraniocerebrálne traumy, tumory CNS, subjektívne ťažkosti pacienta ako bolesť bez ohľadu na jej intenzitu, dušnosť, obmedzenie pohybu, neznáme prostredie (hospitalizácia).   

     Akútny psychomotorický nepokoj sa rozvíja v priebehu niekoľkých hodín až dní. Prodromálne štádium charakterizuje prítomnosť porúch spánku (insomnia), zvýšená dráždivosť až agitovanosť, úzkosť, nepokoj, hostilita. Nepokoj charakterizuje neprimeraná, neúčelná, zvýšená psychomotorická aktivita, ktorú sprevádza zvýšená intrapsychická tenzia, neprimeraná reaktivita na podnety, ktorá sa môže vystupňovať až do agresivity voči sebe (auto agresie) a voči iným/okoliu (heteroagresie). 

     Základnou intervenciou pri rozvoji akútneho psychomotorického nepokoja je zaistenie bezpečnosti pacienta, zaistenie pokojného a bezpečného prostredia, napr. odstránenie nebezpečných predmetov, zaistenie okien, dverí, pokojný a vľúdny prístup ošetrujúceho personálu, dbať na ostražitosť pre riziko násilia voči okoliu a v niektorých prípadoch je potrebné fyzické obmedzenie pacienta, napr. pripútanie na lôžko za využitia popruhov.