Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia žalúdka

Edward  Huľo

     Kapitola pojednáva o základných fyziologických poznatkoch a chorobných jednotkách žalúdka. Pre lepšie pochopenie a zapamätanie si patologických stavov je potrebná dôkladná znalosť anatomických pomerov, základných fyziologických funkcií žalúdka i jeho embryonálneho vývinu. Autor v stati stručne popisuje poruchy motility, sekrečnej funkcie žalúdka a refluxné poruchy, a následne zápalové a vredové ochorenia žalúdka. Omnoho závažnejším problémom, ktorý autor otvára, je diagnostická a terapeutická výzva v podobe zhubných ochorení žalúdka, ktorých hlavným predstaviteľom je adenokarcinóm žalúdka. Napriek tomu, že sledujeme najnovšie diagnosticko-liečebné protokoly, žalúdočný karcinóm ostáva malignitou s veľmi zlou prognózou. Okrajovo sú spomenuté ostatné typy zhubných ochorení žalúdka, v našich končinách vcelku zriedkavé.
     Ambíciou autora je podať študentovi ucelený a stručný obraz o benígnych aj malígnych ochoreniach žalúdka. Obrazová dokumentácia prenesie študenta do zriedka prístupných končín a vizualizácia jednotlivých nozologických jednotiek mu pomôže ľahšie si osvojiť uvedené poznatky.