Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii


Mária Balková

    
Sestra má v rámci starostlivosti o neurochirurgického pacienta nezastupiteľnú úlohu. Dostatočné a ucelené vedomosti týkajúce sa podstaty neurochirurgicky riešiteľných  ochorení, úrazov, či špecifických procedúr sú zásadné.Typický neurochirurgický pacient je často krát dezorientovaný, nespolupracuje alebo je v hlbokej analgosedácii, má množstvo invazívnych vstupov, ohrozuje ho infekcia, obehová nestabilita, problémy spojené s umelou pľúcnou ventiláciou, s výživou, a tiež poruchy vnútorného prostredia. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v neurochirurgii je veľmi náročná a od sestry vyžaduje adekvátne vedomosti, kritické myslenie a úzku spoluprácu s ďalšími členmi zdravotníckeho tímu. Nestačí len izolované plnenie ordinácií lekára. Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť predpokladá pohotové sledovanie stavu pacienta zamerané najmä na včasné zistenie príznakov, ktoré by mohli byť v priamej súvislosti s prípadným zhoršovaním stavu pacienta.Tieto zmeny sú často krát nenápadné, neprebiehajú „dramaticky“, a možno ich ľahko prehliadnuť. Je potrebné si uvedomiť, že nedostatočné vedomosti, nepochopenie aspoň základných patofyziologických mechanizmov, môže viesť k nesprávnym úvahám a vykonaniu chybných postupov, čo môže ohroziť pacienta na živote.