Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment perioperačnej starostlivosti o pacienta s ochorením gastrointestinálneho traktu


Jana Cuperová


Študent sa v danej kapitole oboznamuje so špecifikami ošetrovateľského posúdenia v chirurgii gastrointestinálneho traktu, so špecifikami predoperačnej a pooperačnej starostlivosti. Na základe nových poznatkov by mal byť schopný pripraviť plán ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta po operácii pažeráka, žalúdka a nádorového ochorenia hrubého čreva a konečníka.