Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o detského pacienta v chirurgii


Anna Ovšonková


    Príčiny chirurgických výkonov v detskom veku môžu byť rôzne, môže sa jednať o vrodené vývinové chyby, časté sú náhle príhody brušné,   úrazy a pod. Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť je súhrnný názov, ktorý zahrňuje ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú dieťaťu v predoperačnom, intraoperačnom a pooperačnom období.     

Obr. 1 Špeciálna bábka so stómiou
(Fotoarchív: Zanovitová, Chylová, 2005)

     Predoperačná starostlivosť sa začína rozhodnutím o nutnosti operácie a končí sa prevozom na operačnú sálu. Intraoperačné obdobie sa začína prevzatím dieťaťa na operačnej sále a končí sa jeho prevozom na jednotku intenzívnej starostlivosti, pooperačnú izbu prípadne štandardnú ošetrovaciu jednotku. Pooperačná starostlivosť o dieťa začína prebudením dieťaťa po anestézii a končí jeho zotavením a  prepustením do domácej starostlivosti. 
     Perioperačné obdobie je stresujúce pre dieťa aj pre rodičov. Deti majú úzkosť a strach z operácie, bolesti, odlúčenia od rodičov, z neznámeho prostredia, z nepríjemných zmyslových zážitkov a psychické problémy môžu pokračovať aj v pooperačnom období. Podobne rodičia môžu mať strach z možných komplikácií, často nevedia ako podporiť vlastné dieťa. Neznáme prostredie a rola čakateľa zvyšuje stres a úzkosť rodičov, ktoré môžu prenášať aj na dieťa. V rámci predoperačnej prípravy musí zdravotnícky personál venovať dostatočný čas rozhovoru s dieťaťom a rodičom, snažiť sa ich upokojiť a pomôcť zmierniť stres v tejto ťažkej situácii. Významný vplyv môže mať posledná skúsenosť dieťaťa so zdravotníckym zariadením, zvlášť ak bola vnímaná negatívne, môže ovplyvniť súčasnú úroveň stresu a vnímanie informácií.