Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Manažment ošetrovania pacienta
s ochorením prednej brušnej steny, herniou

Ľubomíra Ježová

    Hernia je vysunutie orgánov z brušnej dutiny v peritoneálnom vaku cez brušnú stenu navonok. Operácie hernií patria medzi najčastejšie chirurgické výkony. Existuje mnoho typov hernií. Vznikajú v určitých predilekčných miestach. Rozhodujúcim činiteľom pre ich vznik je zvýšený vnútrobrušný tlak. Vyskytujú sa v každom veku, avšak častejšie u mužov ako u žien, často recidivujú.

Manažment perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
s herniou je daný
:
  • typom hernie podľa lokalizácie (hernia inguinalis -  prietržový vak sa vysunie pozdĺž priebehu semenného povrazca; hernia femoralis - uložená pod ligamentum inguinale; hernia umbilicalis - obsah brušnej dutiny sa dostane von cez pupočný prstenec; hernia epigastrica - v linea alba, v strednej čiare medzi pupkom a mečovitým výbežkom sterna; hernia diaphragmatica - prestup orgánov brušnej dutiny do hrudnej dutiny, najčastejšie žalúdka, tenkého a hrubého čreva, zriedka pečene, sleziny; hernia v locus minoris resistentiae; hernia nástenná – Littreova prietrž),
  • voľbou terapie (konzervatívna /chirurgická liečba),
  • chirurgickým operačným prístupom (laparoskopický prístup/klasické otvorené hernioplastiky),
  • druhom anestézie (spinálna/celková).