Ošetrovateľské postupyv chirurgii
Benígne a malígne ochorenia prsníka

Marek Smolár

    Prsník (lat. mamma) je párový orgán nachádzajúci sa na hrudníku. Jeho veľkosť a tvar je podmienený žľazovým parenchýmom a tukovým tkanivom. Je to typický orgán cicavcov, zvýraznený u samíc, u ktorých plní laktačnú funkciu. U ľudí plní okrem tejto funkcie aj funkciu erotickú, či estetickú a je predmetom mnohých výtvarných diel od staroveku až po súčasné umenie. Častým zobrazením umelcov bola v minulosti aj sv. Agáta, ktorá sa stala patrónkou žien s ochorením prsníka.
    Ochorenia prsníka predstavujú komplexný medicínsky problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup.  Na modernej diagnostike a liečbe sa podieľajú chirurg, gynekológ, rádiológ, patológ, lekár nukleárnej medicíny, klinický onkológ, rádioterapeut, plastický chirurg, rehabilitační pracovníci a ošetrovateľský personál.