Autorský kolektív

Anotácia učebnice

Obsah

Sprievodca študijným materiálom

Ako citovať učebnicu

O projekte

Riešiteľský kolektív

 

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine


Multimediálna e-učebnica

Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii